Ffilm mewn Cydgysylltiad Addysgu Ieithoedd- gwefan newydd wedi ei lansio

www.filta.org.uk
Mae’r wefan FILTA yn newydd sbon sydd wedi ei datblygu gyda chefnogaeth gan Lwybrau at Ieithoedd yng Ngogledd Orllewin Lloegr. Mae’n cynnwys nifer fawr o adnoddau gwych a phecynnau astudio i gefnogi athrawon ieithoedd i ddefnyddio ffilm i gynorthwyo addysgu iaith. Yn ogystal â deunydd ar gyfer Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg mae hefyd pecynnau addysgu ar gyfer ieithoedd cymunedol ac ieithoedd nad sy’n cael eu haddysgu cymaint. Mae’r wefan yn cael ei diweddaru yn aml ac mae adnoddau yn cael eu lanlwytho yn gyson.Er mwyn cymryd mantais o’r wybodaeth mae’r wefan yn cynnig i chi, bydd yn rhaid i chi gofrestru. Os ydych yn aelod gallwch gael mynediad a lawrlwytho deunydd. Ar hyn o bryd, mae aelodaeth yn rhad ac am ddim.

Oes oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech gofrestru, cysylltwch â

filtcommunity@googlemail.com.