FIDEO: HYFFORDDIANT CENEDLAETHOL I LYSGENHADON IAITH 2015

Mewn partneriaeth â’r Cyngor Prydeinig Cymru a CILT Cymru, wnaethom gynnal 2 ddigwyddiad rhad ac am ddim ar gyfer disgyblion ym Mlwyddyn 8,9 a 10 i hyrwyddo ieithoedd modern a’r manteision dros eu dysgu, ac i hyfforddi’r disgyblion i fod yn Llysgenhadon Iaith.

Wnaeth y gweithdai ar y diwrnod cynnwys:
Sesiynau blas ar iaith
Gweithgareddau hwylus a chystadlaethau
Cyfleodd i gynllunio digwyddiadau i godi proffil Ieithoedd Tramor Modern yn yr ysgol

Lansiwyd y Prosiect ‘Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith’ (PLA) gan Llwybrau Cymru a CILT Cymru yn 2013/14, gyda’r nod o hyfforddi grwpiau o ddisgyblion i gymryd perchnogaeth a chyfrifoldeb dros hyrwyddo gwerth Dysgu ieithoedd tramor. Bydd y PLAs yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau a gweithgareddau o fewn yr ysgolion mewn partneriaeth â’u athrawon yn ogystal â sefydliadau allanol fel Pencampwr Ieithoedd Busnes CILT Cymru a Llysgenhadon Iaith Llwybrau Cymru. Roedd y prosiect yn llwyddiant ysgubol gyda’r ysgolion a oedd yn rhan o’r cynllun yn nodi datblygiadau hynod bositif o ran agwedd tuag at ddysgu ieithoedd a chynnydd yn y nifer sy’n parhau i astudio ITM yng Nghyfnod Allweddol 4.

Gwyliwch y fideo o’r digwyddiad yng Nghaerdydd (gyda diolch i CUTV) – Mae’r fideo yn Saesneg.