Gweithdai Ffilm a Llenyddiaeth – Dolennau Fideo / Cyflwyniad

Roedd y Gweithdai Ffilm a Llenyddiaeth yn boblogaidd iawn eleni a chafwyd adborth ardderchog gan y myfyrwyr a’u athrawon a fynychodd.

Lle roedd yn bosib, cafodd y gweithdai eu recordio fel adnodd addysgol/cymorth adolygu i fyfyrwyr safon uwch a’u hathrawon.

Gweler y dolennau perthnasol yn y tabl isod.

Dyddiad Teitl Ffilm/Llenyddiaeth Darlithydd Adnodd
13-Ion La Haine Ffilm Dr Rachael Langford

Fideo

Cyflwyniad

13-Ion Amelie Ffilm Dr Charlotte Hammond Fideo
20-Ion La Casa de Bernarda Alba Llenyddiaeth Dr Ryan Prout Nad yw ar gael
20-Ion Pan’s Labyrinth Ffilm Dr Andrew Dowling Fideo
27-Ion Le Silence de la mer Llenyddiaeth Professor Hanna Diamond Fideo
03-Chw Goodbye Lenin Ffilm Dr Hilary Potter

 Llawlyfr

Cwis

Hoffai Llwybrau at Ieithoedd Cymru gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bob un o’r darlithwyr uchod o’r Ysgol Ieithoedd Tramor Modern, Prifysgol Caerdydd am baratoi’r gweithdai.