Gweithdai ffilm a llenyddiaeth Safon Uwch

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn cynnig cyfres o weithdai ffilm a llenyddiaeth i fyfyrwyr Safon Uwch. Bydd y gweithdai yn cefnogi’r cwricwlwm Ieithoedd Tramor Modern (ITM), a hefyd yn cyfoethogi profiad y myfyrwyr.

Drwy ddadansoddi testunau allweddol, fel prif themâu a chymeriadau, bydd y gweithdai yn anelu at gryfhau dealltwriaeth y myfyrwyr ac ysgogi trafodaeth a gwaith meddwl pellach. Mae’r digwyddiad hefyd yn rhoi cyfle i athrawon gael gwybodaeth gan y tiwtoriaid Addysg Uwch, a sefydlu cysylltiadau â’r brifysgol ar yr un pryd.

Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd fydd yn hybu’r gweithdai, a darperir lluniaeth ysgafn.

Date Teitl Ffilm/Llenyddiaeth Location Time Darlithydd
13 Ionawr La Haine Ffilm Ysgol Ieithoedd Modern Caerdydd CF10 3AS  1 – 3 Dr Rachael Langford
13 Ionawr Amelie Ffilm Ysgol Ieithoedd Modern Caerdydd CF10 3AS  1 – 3 Dr Charlotte Hammond
20 Ionawr La Casa de Bernarda Alba Llenyddiaeth Ysgol Ieithoedd Modern Caerdydd CF10 3AS  10 – 12 Dr Ryan Prout
20 Ionawr Pan’s Labyrinth Ffilm Ysgol Ieithoedd Modern Caerdydd CF10 3AS  1 – 3 Dr Andrew Dowling
27 Ionawr Le Silence de la mer Llenyddiaeth Ysgol Ieithoedd Modern Caerdydd CF10 3AS  1 – 3 Professor Hanna Diamond
03 Chwefror Goodbye Lenin Ffilm Ysgol Ieithoedd Modern Caerdydd CF10 3AS 1 – 3 Dr Monika Hennemann

Am ragor o wybodaeth neu i sicrhau eich archeb cysylltwch ag:
Alison Hughes (Cydlynydd Digwyddiadau, Llwybrau at Ieithoedd Cymru)
029 2026 5466
Alison.hughes@routesintolanguagescymru.co.uk