Gwobr Tîm Disgyblion Llysgenhadon Iaith 2014/15

Mae enwebiadau nawr ar agor ar gyfer Tîm Disgyblion Llysgennad Iaith y Flwyddyn 2014/15.

Mae’r wobr hon yn cael ei gynnig i’r timau Llysgennad Iaith sydd wedi dangos ymrwymiad, creadigrwydd, brwdfrydedd a llwyddiant wrth godi rôl ITM yn eu hysgol. Bydd y meini prawf beirniadu yn seiliedig ar gyfranogiad, sgiliau cyflwyno, ymddygiad proffesiynol a gweithgareddau allgyrsiol.

Mae angen y timau cael eu henwebu gan eu hysgolion.

Cliciwch yma am ffurflen enwebu.

Cliciwch yma ar gyfer meini prawf beirniadu.

Ebrill 29ain 2015 Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau
Mai 2016 Beirniadu
Mehefin 2016 Cyhoeddi’r enillwyr
Gorfennaf 2016            Gwobr a gyflwynwyd yng Nghynhadledd Llywodraeth Cymru

Cysylltwch â info@routesintolanguagescymru.co.uk am ragor o wybodaeth.