Gwobrau Ieithoedd British Academy i Ysgolion 2015 ar agor yn awr

Mae The British Academy yn gwahodd ceisiadau gan ysgolion, colegau a darparwyr addysg eraill, gan gynnwys ysgolion atodol, sy’n annog rhagoriaeth mewn dysgu iaith. Rhoddir cyfanswm o 14 gwobr o £4,000 i enillwyr ledled y DU, a £2,000 ychwanegol i ddau enillydd cenedlaethol.

Maent yn edrych am brojectau cyffrous sy’n annog nifer fwy o fyfyrwyr i ddysgu ieithoedd i lefel uwch.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd 30 Mehefin 2015.

Rhagor o wybodaeth