Gŵyl TransEuropa

Cawsom lawer o hwyl yn dathlu’r Ŵyl TransEuropa yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter ar Ddydd Sadwrn y 7fed o Fai 2011. Cawsom sawl trafodaeth ddiddorol ynghylch dysgu ieithoedd, cyfleoedd yn Ewrop a hyd yn oed cynaladwyedd (sef thema’r ŵyl).

Uchafbwynt y dydd i ni oedd darllen ceisiadau buddugol ein cystadleuaeth farddoni ar gyfer Safon Uwch a redom yn arbennig ar gyfer yr ŵyl. Ysgrifennwyd y gerdd fuddugol C’est l’heure d’ouvrir les yeux, Sarah Boyd, Ysgol Tregib ac fe’i perfformiwyd gan Kate Samways, Llysgennad Ieithoedd Llwybrau at Ieithoedd Cymru.
Darllenwyd dwy gerdd arall a gymeradwywyd yn uchel. Fe wnaeth Cassandra Alemann o Ysgol Maelor, Wrecsam, ymdrech arbennig i deithio i lawr o’r Gogledd i ddarllen ei chais, La Pollution de la Terre. Darllenodd Kate Samways, Il faut penser…, gan Alison Beaton o Ysgol Tregib. Derbyniodd y tair cerdd ganmoliaeth wrth y gynulleidfa a oedd yn gyfieithwyr a beirdd yn bennaf, roeddent yn gwrando’n astud trwy gydol y perfformiadau a wnaethant fynegi eu gwerthfawrogiad gyda chymeradwyaeth fawr.
Hoffem ddiolch yn fawr iawn i’r holl fyfyrwyr a wnaeth ymgeisio’r gystadleuaeth a llongyfarchiadau i’r rhai enillodd a chymeradwywyd yn uchel.
Gellid lawr lwytho’r tair cerdd a berfformiwyd isod.

Adnoddau i’w llawrlwytho