Sut wnes i hyffoddi fy nisgyblion Bl 7 ar gyfer y Spelling Bee- Miss Lisa Roberts, Ysgol Bryn Eilian

Roedd disgyblion yn fy nosbarth Almaeneg Blwyddyn 7 yn ofnadwy o gyffrous am y gystadleuaeth Spelling Bee! Dechreuom gan fynd drwy’r geiriau ar y daflu a chafodd yr holl ddisgyblion eu geiriau eu hunain a thaflen canllaw ar gyfer ynganu’r wyddor yn gywir. Os oedd y disgyblion yn dal yn awyddus i gymryd rhan ar ôl gweld yr her oedd o’u blaenau, dyrannwyd Hyfforddwyr Spelling Bee iddynt! Gwirfoddolodd disgyblion o Flwyddyn 9 a Blwyddyn 12 i hyfforddi pâr neu grŵp bychan o Flwyddyn 7 ar ôl yr ysgol, yn ystod amser cinio neu yn ystod cyfnod cofrestru’r bore – cyfrifoldeb y cystadleuwyr oedd trefnu amser oedd fwyaf addas iddyn nhw a’r Hyfforddwr Spelling Bee! Ymatebodd y disgyblion yn dda iawn i hyn ac roeddent yn mwynhau cael disgybl hŷn i weithio â nhw.

Roedd un bachgen ym Mlwyddyn 9 yn hynod awyddus ac fe ddatblygodd gemau a chwisiau i helpu’r disgyblion ddysgu’r geiriau mewn ffordd fwy hwyliog. Unwaith roedd y geiriau wedi’u rhoi ar ffurf PowerPoint ar wefan CILT Cymru, roeddwn yn eu hargraffu ar ffurf taflen ar gerdyn lliw, eu lamineiddio a’u torri i wneud pecyn o 50 o gardiau. Gallai’r disgyblion ddefnyddio’r rhain i adolygu ac ymarfer y geiriau, a chael eu profi arnynt.

Mae’r Cardiau Geiriau hefyd yn ddefnyddiol iawn yn ystod y gystadleuaeth! Roedd hyn yn ei gwneud yn hawdd iawn i ddewis geiriau ar hap i ddisgyblion eu sillafu, ac roedd yn hawdd cadw cofnod ohonynt mewn pentwr ‘cywir’ a phentwr ‘anghywir’ er mwyn gallu cadarnhau bod y sgôr yn gywir. Yn ystod y gystadleuaeth, daeth disgyblion Blwyddyn 12 i fod yn ‘feirniaid’ ac roedd pob un yn gwneud nodiadau ar sillafiad ac ynganiad y geiriau i wneud yn siŵr fod pob cystadleuydd yn cael ei farcio’n gywir. Mae’r disgyblion yn edrych ymlaen yn barod at Gam 2 y gystadleuaeth, ac maen nhw eisiau eu pecynnau eu hunain o gardiau er mwyn ymarfer a gofyn i’r teulu a’u ffrindiau eu profi’n haws.