Hyfforddiant Disgyblion Llysgenhadon Iaith 2015/16

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru, mewn cydweithrediad â chonsortia rhanbarthol, yn cynnig diwrnodau hyfforddiant am ddim i Disgyblion Llysgenhadon Iaith ar y diwrnodau canlynol:

Digwyddiad Dyddiad Lleoliad Eventbrite
Hyfforddiant ERW  26 Ionawr 2016  Campws y Bae, Prifysgol Abertawe Cofrestrwch ERW
Hyfforddiant CSC  05 Chwefror 2016  Neuadd y Ddinas, Cardiff Cofrestrwch CSC
Hyfforddiant EAS  26 Chwefror 2016  Ysgol Gyfun Cwm Rhymni – Campws y Gwyndy, Caerffili Cofrestrwch EAS
Hyfforddiant GWE 17 Mawrth 2016 The Venue Cymru, Llandudno, Conwy Cofrestrwch GWE

Gallwch sicrhau eich lle drwy glicio ar y ddolen Eventbrite yn y tabl uchod. Mae lleoedd yn gyfyngedig i 5 o bob ysgol.

Bydd grŵp o ddisgyblion yn cael eu hyfforddi i gymryd perchnogaeth o hyrwyddo gwerth dysgu iaith dramor yn eu hysgol, gyda’r bwriad o newid agweddau a chanfyddiadau. Mae Llysgenhadon Iaith yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau o fewn cymuned yr ysgol mewn partneriaeth â’u hathrawonMyfyrwyr Llysgenhadon Iaith a rhanddeiliaid eraill.

Y prif nod yw cynyddu nifer y disgyblion sy’n parhau gyda’u hastudiaeth ITM yng Nghyfnod Allweddol 4.

Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bostinfo@routesintolanguagescymru.co.uk