HYSBYSEB SWYDD – Cydlynydd Prosiect (Digwyddiadau)

Cydlynydd Prosiect – Digwyddiadau
Gradd 5
Lleoliad: CBAC, Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd

Prif bwrpas y swydd

Cefnogi a chydweithio â’r arweinydd Project Strategol er mwyn sicrhau canlyniadau o ansawdd uchel ar gyfer gweithgareddau Llwybrau at Ieithoedd Cymru, gan eu cyflwyno’n amserol ac yn safonol.

Cysylltu â’r Arweinydd Project Strategol ar ddatblygiad strategol y rhwydwaith Llwybrau at Ieithoedd Cymru a pharhad yr ariannu er mwyn sicrhau ehangu gweithgareddau a chynaliadwyedd y rhwydwaith.

Cefnogi’r project gan gynnwys cynllunio, trefnu a chefnogi’r ddarpariaeth Llwybrau at Ieithoedd.

Swydd Ddisgrifiad

Mae pecynnau ymgeisio ar gael oddi ar wefan CBAC, neu gellir cysylltu â: ad@cbac.co.uk

neu  029 2026 5189   

Dyddiad cau: 28 Ebril 2015