Ieithoedd: Eich Llwybr at Lwyddiant

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn falch iawn i wahodd athrawon, disgyblion a rhieni i’n digwyddiad Ieithoedd: Eich Llwybr at Lwyddiant ar ddydd Sadwrn 5 Rhagfyr yn Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r lleoedd yn cael eu cynnig am ddim ac yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

Mae’r digwyddiad blynyddol hwn wedi’i gynllunio ar gyfer rhieni a disgyblion sy’n penderfynu ar eu opsiynau TGAU, Safon uwch a Phrifysgol.

Mae fformat y digwyddiad yn cynnwys:

• Cyflwyniadau gan ddarlithwyr o’r Ysgol Ieithoedd am y cyfleoedd i astudio ieithoedd yn y Brifysgol.
• Cyflwyniadau gan fyfyrwyr iaith presennol am eu trydedd flwyddyn dramor a’r hyn y mae fel i astudio ieithoedd yn y Brifysgol.
• Cyngor gyrfaoedd i fyfyrwyr.
• Siaradwr o fyd diwydiant.
• Sesiwn flasu mewn Iaith Dramor Fodern.

Y nod yw codi ymwybyddiaeth ac ysbrydoli pobl ifanc a’u rhieni i’r posibiliadau a manteision astudio Iaith Dramor Fodern.

Digwyddiad: Ieithoedd: Eich Llwybr at Lwyddiant
Dyddiad: Dydd Sadwrn 5 Rhagfyr, 2015
Lleoliad: Siambr y Cyngor, Oriel VJ, Prifysgol Caerdydd. CF10 3AT
Amser: 11.00-13.00

I sicrhau eich lle cysylltwch ag Alison (cydlynydd digwyddiadau) ar Alison.hughes@routesintolanguagescymru.co.uk neu 02920 265466