Ieithoedd: Eich llwybr at lwyddiant

Ar ddydd Sadwrn, 23 Tachwedd  2013, daeth pobl ifanc o bob rhan o Gymru, ynghyd â’u rhieni ac athrawon, i wrando ar gyfres o gyflwyniadau ynghylch sut y gall sgiliau mewn ieithoedd tramor eu cynorthwyo wrth ddewis gyrfa yn y dyfodol.

Roedd y digwyddiadau, y’u trefnwyd gan Llwybrau at Ieithoedd Cymru ar y cyd â’r prifysgolion, yn cynnwys cyflwyniadau gan ddarlithwyr oddi wrth Ysgolion Ieithoedd am y cyfleoedd i astudio ieithoedd mewn prifysgolion yng Nghymru a’r amrywiaeth o ieithoedd gellir eu hastudio ar lefel brifysgol. Rhoddwyd hefyd esiamplau o’r mathau o swyddi mae cyn fyfyrwyr ieithoedd bellach yn eu gwneud.

Roedd myfyrwyr ieithoedd modern cyfredol hefyd yn siarad yn y digwyddiadau am y flwyddyn dramor a rhoddwyd adroddiadau ysbrydoledig ar sut brofiad yw hi i astudio ieithoedd yn y brifysgol. Soniodd y myfyrwyr wrth y gynulleidfa sut roedd y cyfle i astudio dramor nid yn unig wedi’u galluogi i wella’u sgiliau iaith, ond wedi bod o fudd iddynt mewn ffyrdd eraill hefyd megis cynyddu’u hyder.

Cafwyd hefyd gyflwyniad gan gynrychiolydd o’r Gwasanaeth Yrfaoedd a oedd yn gallu rhoi esiamplau o fyfyrwyr sydd wedi defnyddio’u sgiliau iaith ochr yn ochr â phynciau eraill, megis busnes a marchnata, i sicrhau swyddi ar ôl graddio. Yn dilyn hynny roedd siaradwr o’r byd busnes oedd yn gallu sôn am fanteision iaith mewn amrywiaeth o sectorau busnes.

Cafodd y sawl a fynychodd yng Nghaerdydd hefyd gyfle i ddysgu ychydig o Siapanëeg mewn sesiwn blasu dan ofal dwy ddarlithwraig o Ganolfan Astudiaethau Siapanëeg Caerdydd. Daeth y digwyddiadau i ben gyda sesiwn cwestiwn ac ateb ac roedd hwn yn gyfle i lawer o bobl ifanc a rhieni ofyn am gyngor ynglŷn â’u dyfodol gydag ieithoedd.

Bwriad y digwyddiadau oedd agor llygaid pobl ifanc a’u rhieni ynghylch y posibiliadau sydd ar gael mewn bywyd os gallwch chi gynnig iaith arall i gyflogwr. Roedd y sawl a fynychodd yn gallu gweld y budd o astudio ieithoedd a dywedodd nifer o’r bobl ifanc bod y siaradwyr wedi’u hysbrydoli i barhau i astudio ieithoedd.