BLOG GWADD: John Ponting SLA – Annog Disgyblion i Ddysgu Ieithoedd

John Ponting SLA – Annog Disgyblion i Ddysgu Ieithoedd

 

Ar Dachwedd 19eg 2014, fe wnes i fynychu sesiwn hyfforddi Llysgenhadon Iaith gan Llwybrau at Ieithoedd Cymru. Cynhaliwyd y sesiwn yn Ysgol Fusnes Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, sy’n lleoliad newydd i mi gan fy mod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd. Roedd yr ystafell ble y cawsom ein hyfforddi yn broffesiynol a chyfforddus ac roedd y sesiwn ei hunan yn llawn gwybodaeth a ffeithiau am y system addysg yng Nghymru. Dysgais ynglŷn â’r cyfleodd fyddai ar gael i ni fel Llysgenhadon Iaith ar hyn y byddem yn gallu cynnig i ddisgyblion yng Nghymru.

Roedd y neges yn glir ynglŷn â’r diffyg a’r dirywiad mewn niferoedd yn astudio ieithoedd tramor modern, nid yn unig yng Nghymru ond trwy’r Deyrnas Unedig. Fe wnaeth Ani atgyfnerthu pwysigrwydd ieithoedd ym myd busnes, addysg, rheoli trychinebau a bywyd bob dydd.

Rwy’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn astudio Rheoli Busnes gyda Sbaeneg ac rwy’n sicr y bydd fy sgiliau iaith yn help mawr i mi yn y dyfodol. Wrth ddysgu iaith newydd, gellir gweld sut y mae strwythurau ieithoedd yn debyg sy’n gwneud dysgu yn llawer haws! Y gobaith yw fy mod yn gallu ysbrydoli disgyblion i weld pwysigrwydd astudio ieithoedd a dangos iddynt nad ydynt yn anodd os ydynt yn barod i weithio’n galed.

John Ponting –  SLA Prifsygol Caerdydd