Joyeux Noël Blaenau Gwent

Ar Ddydd Gwener, 10fed o Ragfyr, fe ddaeth disgyblion Blwyddyn 9 o ysgolion Blaenau Gwent at ei gilydd yn Ysgol Uwchradd Nant-y-glo i ymarfer eu Ffrangeg gan fynychu gweithdai â thema Nadoligaidd.

Roedd 6 sesiwn ar gael i’r disgyblion gan gynnwys ysgrifennu llythyr at Siôn Corn, paru anrheg â’r disgrifiad, creu carden Nadolig a chreu (bwyta) une Bûche de Noël. Roedd y disgyblion i’w gweld yn mwynhau yn fawr yn sesiynau ac yn ymateb yn dda i’r cyfle hwn i ddefnyddio eu Ffrangeg.

Trefnwyd y bore gan PLC Ieithoedd Tramor Blaenau Gwent a dderbyniwyd cyllid gan Llwybrau at Ieithoedd Cymru. Hwn oedd y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau i ddod sy’n cynnig y cyfle i Flwyddyn 9 ddefnyddio eu sgiliau ieithoedd Ffrangeg. Bydd y cyfleoedd hyn yn annog y disgyblion i feddwl am Ffrangeg fel opsiwn ar gyfer CA4 a gobeithiwn y bydd hyn yn golygu bydd codiad yn y niferoedd sy’n cymryd ieithoedd ar draws yr Awdurdod Addysg.

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn edrych i ariannu prosiectau bach o fewn ysgolion a fydd yn codi proffil dysgu ieithoedd. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r meini prawf ar gyfer gwneud cais, ewch i’r adran ‘gweithgareddau’ ar ein gwefan.