Ieithoedd: Eich Llwybr at Lwyddiant – Adborth gan Ddisgyblion

Ieithoedd: Eich Llwybr at Lwyddiant
29/11/14
Prifysgol Caerdydd
Adborth gan ddisgyblion Ysgol Uwchradd Eglwys Newydd

“Fy hoff ran oedd cyflwyniad Charlie am ei blwyddyn anhygoel dramor. Roedd yn hynod ddiddorol ac wedi gwneud i mi eisiau gwneud blwyddyn dramor fy hunain.”
“Rwy’n credu taw fy hoff ran o’r digwyddiad oedd cyflwyniad Charlotte Dodsley am ei blwyddyn dramor. Roedd yn hynod o ddiddorol ac ysbrydoledig i weld yr hyn y gwnaeth hi gyflawni yn ystod ei chyfnod dramor. Fe wnaeth Charlotte ffrindiau newydd, ymweld a llefydd newydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau na fyddai hi fel arfer yn gwneud. Roedd clywed hyn i gyd wedi fy ysbrydoli i gymryd rhan mewn cynllun cyfnewid ym mlwyddyn 10 ac o bosib blwyddyn dramor tra yn y brifysgol.”
“Ges i lawer o hwyl a dwi’n falch iawn fy mod wedi mynd.”
“Roedd y stondin wybodaeth yn dda iawn gan ei fod yn cynnwys taflenni am wahanol swyddi ble roedd sgiliau iaith yn ddefnyddiol.”
“Roedd y cyflwyniad gan yr Athro Claire Gorrara yn dda gan y gwnaeth hi sôn am yr hyn yr oedd Prifysgol Caerdydd yn cynnig yn ogystal a’r ieithoedd sy’n cael eu dysgu. Dangosodd hi enghreifftiau o’r hyn yr oedd cyn-fyfyrwyr ieithoedd wedi cyflawni.”
“Roedd y cyflwyniad am yrfaoedd gan Joanne Gibson yn ddefnyddiol iawn. Dysgais am wahanol wefannau y gallir mynd ynddynt i weld swyddi ar gael sy’n gofyn am sgiliau iaith a chyrsiau ieithoedd. Fe ddwedodd Joanne wrthunom pa gymwysterau sydd angen ar gyfer gwahanol swyddi a pha swyddi sydd ar gael i ieithyddion.”