Llwybrau at Ieithoedd Cymru a CILT Cymru yn skillswales/sgiliaucymru

Daeth Llwybrau at Ieithoedd Cymru a CILT Cymru at ei gilydd ar Stondin 67 yn skillswales/sgiliaucymru 2010, y digwyddiad sgiliau a gyrfaoedd i Gymru yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd o 16-18 Medi 2010.

Mae skillswales/sgiliaucymru yn ffurfio rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cynulliad Cymru i godi lefelau sgiliau drwy gydol Cymru er mwyn cynyddu cystadleurwydd genedlaethol a llwyddiant mewn busnes; roeddem yn bresennol ar Stondin 67 i hybu cymhwyster mewn ieithoedd modern fel sgil bwysig iawn mewn byd sy’n dod yn fwyfwy byd-eang.

Ar ddydd Iau a dydd Gwener, daeth nifer fawr o ddisgyblion a myfyrwyr o bob cwr o Gymru i’r stadiwm, a daeth disgyblion i’r stondin yn eu niferoedd, wedi cael eu hannog gan ein dawnswraig fflamenco gwych siŵr o fod! Ar y stondin roedd cyfle i roi cynnig ar ein gemau iaith ryngweithiol ar deledu sgrin cyffwrdd, rhoi cynnig ar y sialens map i ddarganfod ym mhle yn y byd mae ieithoedd gwahanol yn cael eu siarad, ac i sgwrsio gyda ni ynghylch y cyfleoedd ar gyfer ieithoedd yn y byd gwaith. Ymunodd staff o’r Cyngor Prydeinig ac Ecotec â ni hefyd, a bwysleisiodd ein neges ynghylch ieithoedd a’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr i astudio neu weithio dramor fel rhan o gwrs gradd.

Rhoddodd y digwyddiad gyfle i ni i siarad gyda phobl ifanc ynghylch eu dyheadau ar gyfer y dyfodol, ac roedd yn galonogol iawn i glywed sut oedd cyn nifer ohonynt yn awyddus i barhau i astudio ieithoedd ac i archwilio’r cyfleoedd mewn gyrfaoedd cyffrous sydd ar agor iddynt yn y byd gwaith.