Yn ddiweddar cynhaliodd Llwybrau Cymru Rowndiau Rhanbarthol Cystadleuaeth y Spelling Bee ar gyfer 2014 ac rydym yn falch i allu cyhoeddi enwau’r disgyblion a fydd yn cynrychioli eu rhanbarth yn y Rownd Derfynol ar y 19eg o Fehefin yn Aberystwyth.

 

De Cymru

Ffrangeg

Enillydd Rhanbarthol – Tanya, Howell’s School

2il – Huw, Ysgol Bro Morgannwg

3ydd – Sebastien, Cyfarthfa High School

4ydd – Twm, Ysgol Bro Morgannwg

Sbaeneg

Enillydd Rhanbarthol – Eleanor, Howell’s School

2il – Ritika, Howell’s School

3ydd – Razanne, Howell’s School

4ydd – Daisy, Howell’s School

Almaeneg

Enillydd Rhanbarthol – Hana, Howell’s School

2il – Holly, Howell’s School

3ydd – Aishu, Howell’s School

4ydd – Olivia, Ysgol Bro Edern

Cymraeg 2il Iaith

Enillydd Rhanbarthol – Jasneet, Howell’s School

2il – Amelia, Howell’s School

3ydd – Sophie, Ysgol Bro Dinefwr

4ydd – Morwenna, Howell’s School

 

Gogledd Cymru

Ffrangeg

Enillydd Rhanbarthol – Michael, Ysgol Maes Garmon

2il – Tomos, Ysgol Maes Garmon

3ydd – Owain, Ysgol Tryfan

4ydd – Gruff, Ysgol Tryfan

Almaeneg

Enillydd Rhanbarthol – Janine, St Joseph’s Catholic & Anglican High School

2il – Georgia, St Joseph’s Catholic & Anglican High School

3ydd – Emilia, St Joseph’s Catholic & Anglican High School

4ydd – Konrad, St Joseph’s Catholic & Anglican High School

Cymraeg 2il Iaith

Enillydd Rhanbarthol – Isabel, Ysgol John Bright

2il – Molly, Ysgol John Bright

3ydd – Layla, Ysgol Eirias

4ydd – Luke, Ysgol John Bright

Cynhaliwyd Rownd Ranbarthol De Cymru ar ddydd Mercher, 2 Ebrill yn Ysgol Bryngwyn, Llanelli. Estynnwyd croeso mawr i staff Routes bawb gan y staff a’r disgyblion ac roedd llawer o fwrlwm a chyffro ar gyfer y gystadleuaeth.

Roedd Llwybrau Cymru yn ddiolchgar iawn i dderbyn cefnogaeth athrawon o ysgolion a oedd yn cymryd rhan yn ogystal â chyd-weithwyr o CILT Cymru gyda barnu a gwirio’r cystadlaethau. Yn ystod y digwyddiad, roedd cyfle i’r disgyblion ymarfer eu sillafu yn yr ystafell ymarfer neu roedd ganddynt hefyd y cyfle i gwblhau cwisiau ieithoedd a gweithgareddau eraill yn ymwneud ag ieithoedd rhwng y rowndiau.

Cynhaliwyd y rowndiau terfynol yn neuadd yr ysgol, a oedd yn osodiad crand i’r 16 disgybl a oedd yn cystadlu yn y rowndiau hyn. Er y pwysau mawr mewn sefyllfa ddieithr, fe ddangosodd y cystadleuwyr safon uchel iawn tra’n cystadlu am y teitl o Enillydd Rhanbarthol De Cymru a dylen nhw a’u hysgolion fod yn falch iawn ohonynt.

Prifysgol Bangor oedd lleoliad Cystadleuaeth Ranbarthol Gogledd Cymru a gynhaliwyd ar ddydd Mawrth, 8 Ebrill. Unwaith eto roedd yna deimlad a nerfusrwydd a chynnwrf ymysg y cystadleuwyr a’u cefnogwyr. Yn union fel y gwelwyd yn y De, roedd gan y cystadleuwyr wybodaeth drylwyr o’r geiriau.

Cymerodd gyfanswm o 144 ddisgyblion o 28 ysgol ran yn y rowndiau rhanbarthol ac fe welwyd safon uchel iawn o gystadlu gyda’r holl gystadleuwyr yn gwneud yn dda iawn yn sillafu’r geiriau, yn cynrychioli’u hysgolion ac yn dangos eu bod yn ieithyddion ifanc cymwys.

Hoffai Llwybrau Cymru ddiolch i bawb oedd wedi cynorthwyo’r disgyblion i baratoi ar gyfer y gystadleuaeth a phawb a gymerodd ran ar y diwrnod.

Fe gynhelir Rownd Derfynol y Gystadleuaeth ym mis Gorffennaf yn Aberystwyth.