Yn dilyn llwyddiant y ddwy Gystadleuaeth Ranbarthol, rydym yn falch i allu cyhoeddi enwau’r disgyblion a fydd yn cynrychioli eu rhanbarth yn y Rownd Derfynol.

De Cymru

Ffrangeg Enillydd Rhanbarthol Brennig, Ysgol Bro Morgannwg
2ail Wendy, Ysgol Uwchradd Cyfarthfa
3ydd Joseph, Ysgol Dyffryn Aman
4ydd Beth, Ysgol Bro Morgannwg
Sbaeneg Enillydd Rhanbarthol May-Ling, Ysgol yr Eglwys Gadeiriol
2ail Katherine, Ysgol yr Eglwys Gadeiriol
3ydd Madihah, Ysgol Howell
4ydd Gopikaa, Ysgol Howell
Almaeneg Enillydd Rhanbarthol Ishrat, Ysgol Howell
2ail Hemangini, Ysgol Howell
3ydd Gloria, Ysgol Howell
4ydd Sali, Ysgol Dyffryn Aman
Cymraeg Ail Iaith Enillydd Rhanbarthol Katie, Ysgol Howell
2ail Freya, Ysgol Howell
3ydd Gloria, Ysgol Howell
4ydd Daniel, Ysgol Bryngwyn

Gogledd Cymru

Ffrangeg Enillydd Rhanbarthol Catrin, Ysgol Tyrfan
2ail Leah, Ysgol Uwchradd Y Drenewydd
3ydd Maddie, Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph
4ydd Huw, Ysgol y Creuddyn
Sbaeneg Enillydd Rhanbarthol Indya, Ysgol Uwchradd Y Drenewydd
Almaeneg Enillydd Rhanbarthol Morgan, Ysgol David Hughes
2ail Rohan, Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph
3ydd Jenny, Ysgol David Hughes
4ydd Wiktoria, Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph
Cymraeg Ail Iaith Enillydd Rhanbarthol Thomas, Ysgol Uwchradd y Rhyl

Cynhaliwyd Rownd Ranbarthol De Cymru ar ddydd Mercher, 25 Ebrill yn Ysgol Bryngwyn, Llanelli. Estynnwyd croeso mawr i bawb gan y staff a’r disgyblion ac roedd bwrlwm a chyffro’r gystadleuaeth yn glir i’w weld.

Croesawyd 85 disgybl o 15 ysgol i’r digwyddiad hwn. Gyda’r niferoedd mor uchel, roedd Llwybrau Cymru yn ffodus iawn i dderbyn cefnogaeth athrawon o ysgolion a oedd yn cymryd rhan yn ogystal â chyd-weithwyr o CILT Cymru a CBAC gyda’r barnu a’r gwirio ac am hyn rydym yn ddiolchgar iawn. Wrth i’r rowndiau rhagarweiniol fynd yn eu blaen, roedd cyfle i’r disgyblion ymarfer mewn ystafell a baratowyd yn arbennig, neu os am ymlacio roedd yna gwisiau a gemau wedi eu paratoi.

Roedd neuadd yr ysgol, lle cafodd y rowndiau terfynol eu cynnal, yn osodiad crand i’r 15 disgybl a oedd yn cystadlu. Er y pwysau mawr mewn sefyllfa ddieithr, fe ddangosodd y cystadleuwyr safon uchel iawn tra’n cystadlu am y teitl.

Venue Cymru, Llandudno oedd lleoliad Cystadleuaeth Ranbarthol Gogledd Cymru a gynhaliwyd ar ddydd Gwener, 27 Ebrill. Fe wnaeth 44 disgybl deithio i’r lleoliad hwn i gymryd rhan yn y gystadleuaeth. Yn union fel y gwelwyd yn y De, roedd yr awyrgylch yn yr adeilad yn un o gynnwrf mawr. Gwelwyd ambell i rownd sydyn yn ystod y rowndiau rhagarweiniol Ffrangeg ac Almaeneg ac ni wnaeth hyn ddim i effeithio’r sbortsmonaeth rhwng yr ieithyddion ifanc.

Gyda’r cwpanau a’r teitlau o Bencampwyr y Rhanbarth o fewn golwg a gafael, fe wnaeth y cystadleuwyr eu gorau trwy arddangos safon uchel a phrofi fod ganddynt afael dda o’r geiriau.

Roedd safon Cystadlaethau De a Gogledd Cymru yn eithriadol o uchel. Er gwaethaf y tensiwn, llwyddodd pob disgybl i greu argraff dda wrth gynrychioli eu hysgol a dangos eu bod i gyd yn ieithyddion abl iawn.

Gellir gweld lluniau o’r ddau ddigwyddiad ar ein tudalen Flickr (Gogledd Cymru) (De Cymru)

Fe gynhelir Rownd Derfynol y Gystadleuaeth ym mis Gorffennaf.