Mabwysiadu Dosbarth yn ennill Gwobr Ewropeaidd

Cynllun cyfeillion Llwybrau at Ieithoedd Cymru’n ennill Label Ieithoedd Ewropeaidd mawr ei fri.

Mae Mabwysiadu Dosbarth yn gynllun sy’n cysylltu dosbarthiadau o ddisgyblion mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru gyda myfyrwyr prifysgol tra maen nhw ar eu blwyddyn dramor.  Nod Mabwysiadu Dosbarth yw amlygu cyfleoedd i astudio a gweithio dramor, a thrwy hyn mae’n ceisio annog pobl ifanc i barhau â’u hastudiaethau ieithoedd.

Mae nifer o ddisgyblion ysgol wedi cael cyfle i fanteisio ar y cysylltiadau arbennig hyn gyda myfyrwyr o brifysgolion Gaerdydd, Bangor ac Abertawe.  Tra bod y myfyriwr dramor, fe fyddan nhw’n cadw mewn cysylltiad rheolaidd â’r dosbarth drwy e-bostio, anfon cardiau post ac adnoddau eraill yn yr iaith darged.  Mae’r cyswllt hwn â’r wlad yn dod â’r iaith yn fyw i’r disgyblion, ac yn dangos iddyn nhw pa mor berthnasol yw dysgu iaith.  Mae’n annog y disgyblion i ystyried o ddifrif astudio iaith yng Nghyfnod Allweddol 4.

Dywedodd Ellie Jones, Rheolwr Prosiect Llwybrau at Ieithoedd Cymru “Mae llai o ddisgyblion yn cael cyfle i fynd ar deithiau dramor neu i gymryd rhan mewn cyfnewidiadau, ac felly maen nhw’n colli’r cyfle i brofi diwylliant yr iaith darged.  Mae Mabwysiadu Dosbarth yn ceisio pontio’r bwlch i ddisgyblion rhwng Cymru a gwledydd eraill.”

Ym mis Mai, arddangosodd tîm y prosiect y cynllun hwn i un o feirniaid y Label Ieithoedd Ewropeaidd.  Cafodd eu gwaith ei gefnogi gan ddisgyblion yn Ysgol Gyfun y Barri, sydd ar hyn o bryd yn gysylltiedig â myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd yn Ffrainc a’r Eidal.  Yn bendant, eu brwdfrydedd tuag at Mabwysiadu Dosbarth, a hefyd tuag at y modd y mae wedi eu helpu nhw i astudio ieithoedd tramor, a sicrhaodd y wobr iddyn nhw.

Mae Mabwysiadu Dosbarth yn un o ddeg prosiect yn y Deyrnas Unedig a gafodd y gydnabyddiaeth hon.  Gwahoddir y tîm i seremoni yn Llundain i dderbyn y wobr ar 26 Medi, Diwrnod Ewropeiadd ar gyfer Ieithoedd.

Adnoddau i’w llawrlwytho