BLOG GWADD: Mel Gill – Pennaeth Ieithoedd yn Ysgol Gyfun Abertillery

Dathliad Diwylliannol Mecsicanaidd Blwyddyn 8 –  ‘Diwrnod y Meirw’

 

Ar ddechrau’r mis cafodd rhai disgyblion o flwyddyn 8 y cyfle i ddathlu ‘Diwrnod y Meirw’ yn ardal ‘Chilax’ yr ysgol yn ystod cyfnod tiwtora. Gwyl Mecsicanaidd ydyw sy’n cael ei ddathlu yn Mecsico ac mewn sawl gwlad arall ar draws y byd. Mae’r wyl yn annog teuluoedd a ffrindiau i ddod at eu gilydd i weddïo ac i gofio’r sawl sydd wedi marw. Yn 2008 adysgrifiwyd y draddodiad hwn mewn i Rhestr Gynrychioladol o Dreftadaeth Anniriaethol Ddiwylliannol y Ddynoliaeth gan UNESCO.

Trefnwyd y parti gan ein Llysgenhadon Iaith gweithgar o flwyddyn 9. Mae disgyblion blwyddyn 8 yn rhan o gynllun ‘Mabwysiadu Dosbarth’ Llwybrau at Ieithoedd Cymru ac maent yn dilyn siwrnai Mary Gartside ar Edmodo. Mae hi’n fyfyrwraig Ieithoedd Tramor o Brifysgol Caerdydd sydd ar hyn o bryd ar ei blwyddyn dramor yn Mecsico. Fe wnaeth hi osod her iddynt brofi rhai o ddanteithion Mecsico!

Yn ystod y parti fe wnaeth ambell i ddisgybl dewis profi siocled tsili poeth, ffrwyth gyda leim a tsili a bisgedi ysbryd – crëwyd y rhain gan Caitlin Weale sy’n astudio TGAU mewn Arlwyo o Sbaeneg. Fe wnaethant hefyd chwarae gem o Tric neu Trêt ac er mwyn ennill danteithion roedd yn rhaid ateb cwestiynau am Mecsico. Enillodd Keenan Powell y raffl ac fe wnaeth y disgyblion bleidleisio dros eu hoff Llysgennad Iaith – Kayla Wathen gipiodd y wobr hon.

Fel rhan o’r dathliad, fe wnaeth pob disgybl ym mlwyddyn 8 gymryd rhan mewn cystadleuaeth i gynllunio penglog neu boster siwgr. Maent ar hyn o bryd i’w gweld yn yr ardal ‘Chilax’ ac fe fydd enillydd yn cael ei ddewis cyn pen hir.

Yn dilyn y dathliad, mae sawl disgybl o flwyddyn 8 wedi dangos diddordeb mewn cael eu hyfforddi fel Llysgennad Iaith eleni. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawi!

 

– Mel Gill