Cylchlythr – Ionawr 2017

Hoffem gymryd y cyfle hwn i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddigwyddiadau, gweithgareddau a datblygiadau Llwybrau at Ieithoedd Cymru, ar gyfer 2017.

 

Spelling Bee

Ar ôl yr anawsterau cychwynnol gyda throsglwyddo’r Spelling Bee, mae popeth bellach yn weithredol. Mae’r Pecyn Athrawon a Rhestrau Geiriau diweddaraf ar gael ar

http://spellingbeecymru.co.uk/cym/index.html.

Diolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod pontio hwn. Y dyddiadau cau am y rowndiau ysgol yw:

Digwyddiad Dyddiad
Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth dosbarth a rownd 1 yr ysgol. 17/02/17
Y dyddiad cau ar gyfer rownd derfynol yr ysgol 07/04/17
Rownd derfynol genedlaethol i’w gadarnhau

 

Dosbarth Meistr Ffilm a Llenyddiaeth Safon Uwch

Mae’r cofrestiadau wedi agor ar gyfer y dosbarthiadau meistr Ffilm a Llenyddiaeth Safon Uwch. Bydd dosbarthiadau meistr yn cwmpasu deitlau o’r fanyleb safon Uwch newydd. I archebu eich lle http://routesintolanguagescymru.co.uk/events/?lang=cy

 

Mae recordiadau o dosbarthiadau meistr o flwyddyn diwethaf o’r fanyleb etifeddol ar gael ar ein gwefan http://routesintolanguagescymru.co.uk/gweithdai-ffilm-a-llenyddiaeth-dolennau-fideo-cyflwyniad/?lang=cy

 

 

Hyfforddiant DLlI

Mae diwrnodau hyfforddi ar gyfer Disgyblion Llysgennad Iaith ar gael i archebu yn awr. Mae pedwar diwrnod hyfforddi ar gael, un i bob consortia addysgol. Gall hyd at 5 o ddisgyblion o eich ysgol cael eu dewis ar gyfer hyfforddiant. Mae lleoedd yn gyfyngedig ac yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin. Cofrestrwch eich lleoedd yma http://routesintolanguagescymru.co.uk/pla-2/pla-training/?lang=cy

 

Mae cynllun newydd o’r enw LingoMap wedi cael ei lansio eleni. Mae hwn yn olynydd i’r cynllun Mabwysiadu Dosbarth. Mae LingoMap yn map rhyngweithiol yn dangos lleoliad ein myfyrwyr ar eu 3edd flwyddyn dramor. Mae’r myfyrwyr wedi cael y dasg o blogio am bynciau penodol TGAU trwy gydol y flwyddyn. Er enghraifft, Hunan ac Eraill, Iechyd a Ffitrwydd ac ati

Mae’r amserlen Blog ar gael ar-lein er mwyn i chi weld pwy fydd yn ysgrifennu am beth a phryd. Mae’n adnodd gwych ac rydym yn gobeithio y byddwch yn gwneud defnydd ohono. Bydd unrhyw adborth yn cael ei groesawu.

http://routesintolanguagescymru.co.uk/student-ambassadors-2/lingo-map/?lang=cy

 

Maths Bee

Rydym yn cynnal cynllun peilot gyda 6 o ysgolion cynradd yn Ne Cymru. Yn debyg i’r Spelling Bee, fydd y gystadleuaeth hon yn anelu at gynyddu dealltwriaeth disgyblion am Ieithoedd Modern trwy brofion rhifedd.

 

Sgyrsiau Gyrfaoedd a Ffeiriau

Mae ein carfan newydd o Llysgenhadon Iaith wedi cael eu hyfforddi ac maent yn awr yn barod i gefnogi eich ysgol. I drefnu ymweliad, ewch i’n gwefan http://routesintolanguagescymru.co.uk/student-ambassadors-2/request-a-careers-talk/?lang=cy

 

Cysylltwch â ni

Os hoffech chi gysylltu ag aelod o’r tîm Llwybrau at Ieithoedd Cymru, gweler ein tudalen Cysylltiadau ar ein gwefan. http://routesintolanguagescymru.co.uk/cysylltu/?lang=cy

 

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chi yn 2017 a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus.

 

Cofion cynnes.

 

Tîm Llwybrau at Ieithoedd Cymru