Non parlo inglese!

Myfyrwyr y chweched yn rhannu eu gwybodaeth

Rhoddwyd wythnos o wersi ieithoedd i fyfyrwyr y Chweched yn Ysgol Uwchradd St Teilos fel rhan o’u hastudiaethau ar gyfer y Fagloriaeth Cymru. Cychwynnodd eu hwythnos gyda’r Adran Ieithoedd yn cynnig sesiynau blas ar Sbaeneg ac Eidaleg. Unwaith i’r myfyrwyr gael gafael sylfaenol ar yr iaith roeddent yn medru ymarfer eu sgiliau newydd dros ddau ddiwrnod o weithgareddau yng nghanolfan y celfyddydau Chapter.

Ar y diwrnod cyntaf cynigwyd sesiynau blasu bwyd a chyfle i wylio ffilm. Ar yr ail ddiwrnod, fe wnaethant gymryd ran mewn sesiwn ddawnsio Salsa ac ymunodd yr Adran Gelf a nhw fel eu bod yn medru trafod celfyddyd Sbaeneg ac Eidaleg.

Gorffennodd yr wythnos gyda thasg fenter. Rhannwyd y myfyrwyr mewn i grwpiau i greu a marchnata cynnyrch i’w werthu yn y Ffair Fediteranaidd. Roedd yn rhaid gwneud y marchnata yn yr iaith darged. Gwahoddwyd Llwybrau at Ieithoedd Cymru i’r Ffair ac fe ofnwyd iddynt ddewis enillydd. Cafwyd y syniadau a’r safon o iaith argraff fawr iawn arnom. Fe wnaeth blwyddyn 7 a 8 ymweld â’r ffair a chymerodd nifer ran yn y gemau megis Twister a helfeydd drysor yn yr Eidaleg a phrynu breichledau cyfeillgarwch a chacennau yn Sbaeneg.

Dangosodd ein tîm buddugol flaengaredd arbennig ac roeddent yn amlwg wedi eu hysbrydoli gan y gweithgareddau yn gynt yn yr wythnos. Roeddent yn gwerthu bara cartref Eidaleg ac roeddent yn cynnig olew olewau a finegr balsamic ar gyfer dipio. Yn ychwanegol at hyn, roeddent yn rhoi cardiau post Eidaleg allan am ddim. Roedd y defnydd o’u Heidaleg yn arbennig ac roeddent yn bendant yn ysbrydoliaeth i’w cyd-ddisgyblion. Molto bene!