Neges i Rieni: Pam Ddylai eich Plentyn Astudio Ieithoedd?

Sut gallai dysgu iaith fod o fantais i’ch plentyn? O safbwynt personol, bydd y plentyn yn magu hyder, yn datblygu sgiliau cyfathrebu cryf ac yn datblygu ymwybyddiaeth o ddiwylliannau eraill. Bydd ganddo’r sgiliau arbenigol i allu symud o fewn yr Undeb Ewropeaidd, a gallai hynny arwain at y posibilrwydd o astudio neu weithio dramor.  O safbwynt addysgol a phroffesiynol, mae dysgu iaith yn gwella llythrennedd, a gellir rhoi’r sgiliau a gaiff eu dysgu ar waith mewn amrywiaeth o swyddi; er enghraifft Rheolwr Digwyddiadau, Cyfarwyddwr Rheoleiddiol, Rheolwr Prosiectau, Cyfieithydd, Bancer Corfforaethol, Addysgwr Iawnderau Dynol, Rheolwr Grantiau Amgueddfeydd a Galerïau Celf, Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu a llawer mwy.

“Mae dysgu iaith arall o fantais anferthol. Mae’r gallu i siarad Ffrangeg ac Eidaleg wedi fy helpu yn fy ngyrfa fel newyddiadurwr” medd Huw Edwards, Newyddiadurwr y BBC (mae’n siarad Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg ac Eidaleg).

Yn ôl Arolwg Addysg a Sgiliau CBI/Pearson 2014 (a wnaeth gynnwys 291 o fusnesau sy’n cyflogi oddeutu 1.4 miliwn o bobl yn yr arolwg), mae 65% o fusnesau yn rhoi gwerth ar sgiliau ieithoedd tramor ymysg eu gweithwyr. Fodd bynnag, mae gwaith ymchwil diweddar gan yr Athro Foreman-Peck o Brifysgol Caerdydd wedi dangos bod diffyg y DU o ran sgiliau iaith yn costio oddeutu £48 biliwn y flwyddyn i’r economi.

Os am resymau personol neu broffesiynol, bydd parhau i astudio iaith dramor fodern ar lefel TGAU a thu hwnt yn agor drysau i amrywiaeth anhygoel o brofiadau ac yn gwella rhagolygon gwaith. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd gydag ieithoedd, mae croeso i chi gysylltu â ni.