Gwaith Papur – Cais

Gweler isod ddolenni i waith papur a allai fod yn ddefnyddiol wrth i ddisgyblion wneud cais i fod yn Llysgenhadon Iaith yn eich ysgol chi:

Cliciwch yma am Ffurflen Gais (trwy garedigrwydd Ysgol Bryngwyn)

Cliciwch yma am enghraifft Llythyr i Rieni(trwy garedigrwydd Anna Vivian Jones, Arweinydd Dysgu ar gyfer ITM, ERW)