Poster very, très, sehr, muy, molto, bahuta, bardzo hir iawn!

Fel rhan o’n dathliad ar gyfer y Diwrnod Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd roddem yn anelu at wneud poster amlieithog a oedd mor hir â’r swyddfa docynnau hiraf yn Ewrop (yng Nghanolfan Mileniwm Cymru).

Fe wnaethom dderbyn cannoedd o bosteri o Gymru gyfan a diolch i’r cyfraniadau hyn, fe lwyddom fynd heibio ein targed. Fe gawsom gyfanswm o 962 o bosteri . Unwaith iddynt gael eu gludo at ei gilydd, roedd ein poster yn mesur 288.6 metr o hyd- dros chwarter kilometr!!!

Hoffwn ddiolch i chi gyd am eich posteri hyfryd. Gellir gweld y lluniau ar ein tudalen flickr – allwch chi weld eich un chi?