BLOG GWADD: Jennifer Davies SLA – Profiad Hyfforddi fel Llysgennad Iaith

Profiad Hyfforddi fel Llysgennad Iaith

Roedd yr hyfforddiant ar gyfer Llysgenhadon Ieithoedd yng Nghaerdydd yn brofiad gwych – heb os yn cyfiawnhau’r siwrnai pedair awr bob ffordd o Aberystwyth! Yn ogystal â chael y cyfle i gwrdd ag eraill sy’n teimlo’n frwd am ieithoedd, fe wnes i fwynhau dysgu mwy am beth yw rôl Llysgennad Iaith. Roedd y digwyddiad yn un positif iawn.

Fy hof ran o’r digwyddiad oedd clywed y Panel Cyflogadwyedd yn trafod sut y gall sgiliau ieithoedd gael eu defnyddio mewn sawl gwahanol faes a phroffesiwn. Roedd hefyd yn galonogol clywed fod yna alw am raddedigion mewn ieithoedd yn y byd gwaith gan ei fod yn bryder mawr i lawer o fyfyrwyr!

Roedd pob agwedd o’r diwrnod yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol: o’r Panel Cyflogadwyedd i esiamplau o wahanol gemau iaith y gellir chwarae gyda disgyblion ysgol. Rwyf nawr yn teimlo fod gen i’r sgiliau a’r agwedd gywir i fwynhau fy rôl newydd fel Llysgennad Iaith.

 

Jennifer Davies – SLA Prifysgol Aberystwyth