Prosiectau Llwybrau at Ieithoedd Cymru – rhannu arfer da

Rhannu arfer da

Mae nifer o ysgolion ledled Cymru wedi elwa o’n grantiau.  Dyma ddetholiad o astudiaethau achos sy’n rhoi manylion am rywfaint o’r prosiectau sydd wedi cael eu hariannu gennym:

Blaenau Gwent – Nadolig Ffrangeg
Ysgol David Hughes – The Flying Theatre
Ysgol Uwchradd Glyn Derw – Diwrnod Ieithoedd
Ysgol Uwchradd Glyn Derw – Diwrnod Tsieina
Ysgol Uwchradd Glyn Derw – Diwrnod Ewropeaidd
Ysgol Glan Clwyd – Diwrnod Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd

_________