Hybu Ieithoedd

Rwy’n cael amser braf… hoffwn i chi fod yma hefyd?

Yma yn Llwybrau at Ieithoedd Cymru rydym yn awyddus iawn i bobl o bob oedran i roi cynnig ar ieithoedd. Dyma pam rydym ni wedi datblygu cyfres o gardiau post sydd â brawddegau defnyddiol. Ar hyn y bryd mae Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Eidaleg, Tsieinëeg a Japaneeg yn y gyfres, sydd i gyd yn ieithoedd y gallwch eu hastudio mewn Prifysgolion yng Nghymru.
Mae’r delweddau yr ydym wedi eu dewis yn cynrychioli’r ieithoedd hyn ac yn lliwgar a deniadol. Ar y cefn, mae pob carden yn cynnig brawddegau megis Shw’ mae?, Diolch, a Allwch chi helpu fi? Mae hefyd gwagle i chi ysgrifennu unrhyw eiriau newydd yr ydych yn dysgu os ydych chi’n ymweld â’r wlad.
Mae’r cardiau post wedi bod yn boblogaidd iawn ym mhob un o’m digwyddiadau ac maent wedi bod yn destun sawl trafodaeth ddiddorol. Yn aml iawn byddwn yn gofyn i blant feddwl am gynifer y gwledydd y gallant lle byddai’r cerdyn yn ddefnyddiol. Rydym hefyd yn eu defnyddio fel anogaeth ar gyfer ein gweithgaredd ‘dylunio bag eich hun’.
Gallwch lawr lwytho eich copïau:

Ffrangeg
Sbaeneg
Almaeneg
Tsieinëeg
Japanëeg
Eidaleg

Ieithoedd: Eich llwybr at lwyddiant

Rydym ni wedi datblygu taflen cyhoeddusrwydd ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9. Ei nod yw darparu darnau bychan o wybodaeth sy’n amlygu sut byddai ieithoedd o fudd i bobl ifanc.
Os hoffech dderbyn gopi o’r pamffled ar gyfer eich llyfrgell adnoddau, cysylltwch â thîm Llwybrau at Ieithoedd Cymru.
Ieithoedd: Eich llwybr at lwyddiant