Rownd Ranbarthol Spelling Bee y Gogledd

Cynhaliwyd Rownd Ranbarthol Spelling Bee y Gogledd yn Ysgol John Bright ar Ddydd Iau’r 5ed o Fai 2011. Daeth disgyblion blwyddyn 7 ledled y rhanbarth at ei gilydd i gystadlu mewn Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg gan obeithio ennill lee yn y Rownd Derfynol.
Ar ôl gweld safon uchel iawn ar y noson gynt yn Rownd Ranbarthol y De, roedd y tîm Llwybrau Cymru yn ffyddiog y byddai rhanbarth y Gogledd llawn cystal. Ni chawsom ein siomi! FE ddangosodd bob disgybl a gystadlodd safon arbennig mewn sillafu mewn iaith arall. Roedd hi’n amlwg fod y disgyblion wedi bod yn ymarfer ac fe gawsom ein syfrdanu gan gyflymder a chywirdeb.
Roedd disgyblion o Ysgol

Bryn Elian, Ysgol Maes Garmon, Ysgol David Hughes, Ysgol Tryfan, Ysgol John Bright ac Ysgol Botwnnog yn cystadlu a gwelon 15 o gystadleuwyr mewn Ffrangeg, 6 mewn Almaeneg a 2 mewn Sbaeneg.
John Bright oedd yn lluyddu’r noson ac yn garedig iawn, fe gyflwynodd Mez Peyrasse y gwobrau ar ddiwedd y noson.
Roedd bendant ‘buzz’ i gael yn y digwyddiad ac roedd y disgyblion buddugol yn eiddgar i dderbyn eu 50 gair terfynol ac roeddent yn amlwg yn gyffrous iawn yn barod am deithio lawr i’r Rownd Derfynol i gynrychioli nid yn unig eu hysgol, ond rhanbarth y Gogledd hefyd.