Sillafu Siwper yn y Ffeinal Cenedlaethol

Lluniau

Cynhaliwyd Ffeinal Cenedlaethol Cystadleuaeth ‘Spelling Bee’ Llwybrau at Ieithoedd Cymru 2013 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, ar 19 Gorffennaf.  Roedd yn ddigwyddiad ardderchog gyda’r 25 sillafwr amlieithog gorau yn dod at ei gilydd i gystadlu am wobrwyon yn Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg a Chymraeg 2ail Iaith.

Cafodd y beirniaid syndod mawr wrth weld safon y cystadleuwyr yn y cystadlaethau rhanbarthol ym mis Ebrill, ac yn amlwg chafodd y cystadleuwyr eu hysbrydoli i ymarfer yn galed iawn gan fod y safon i’w weld yn well fyth yn y ffeinal cenedlaethol.

Daeth pob disgybl Blwyddyn 7 i’r llwyfan ym mhresenoldeb eu cyd-gystadleuwyr, cefnogwyr, athrawon a gwesteion arbennig: Mr David Hughes, Pennaeth Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru; Cyng. Mrs Wendy Morris-Twiddy, Maer Aberystwyth; a Natalio Ormeño Villajos o’r Consejería de Educación Sbaeneg. Nid oedd nerfau i’w weld yn effeithio unrhyw un wrth iddynt ateb yn glir ac yn gyflym iawn.

Yn dilyn sefyllfaoedd torri’r ddadl yng nghystadlaethau Sbaeneg a Ffrangeg, roedd y beirniaid yn hapus i gyhoeddi’r enillwyr canlynol:

 

SBAENEG

Pencampwr Cenedlaethol 2013 Tomos Boyles Ysgol y Gadeirlan
2ail Caitlan Wright Ysgol Howell’s
3ydd Marnie Boswall Ysgol Howell’s

ALMAENEG

Pencampwr Cenedlaethol 2013 Tanjila Islam Ysgol Uwchradd yr Eglwysnewydd
2ail Libby Sunderland Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff
3ydd Louise Sadler Ysgol Howell’s

FFRANGEG

Pencampwr Cenedlaethol 2013 Leah Jones Ysgol Tryfan
2ail Jack Tweddle Ysgol Bro Morgannwg
3ydd Siwan Huw Ysgol Tryfan

CYMRAEG AIL IAITH

Pencampwr Cenedlaethol 2013 Grace Davies Ysgol Howell’s
2ail Elizabeth Morgan Ysgol Aberconwy
3ydd Lewis Morrin Ysgol Uwchradd Dewi Sant

 

Llongyfarchiadau i bawb.

 

Byddem yn hoffi dweud diolch i bob cystadleuydd am gymryd rhan yn ystod y flwyddyn ac I’w athrawon a cystadleuwyr blaenorol, gan fod nifer wedi cymryd rhan hyfforddiant y flwyddyn yma, am gefnogi’r gystadleuaeth.

Bydd ‘Spelling Bee’ y flwyddyn yma yn lansio ar Ddiwrnod Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd.  Cadwch olwg allan am wybodaeth ar ein gwefan ac am adnoddau newydd sbon a ddatblygir gan CBAC i gefnogi’r gystadleuaeth.