Sillafwyr Cyflym yn Rownd Derfynol Genedlaethol y ‘Spelling Bee’

Ddydd Mercher,13eg Gorffennaf 2011, coronwyd Pencampwyr Cenedlaethol Cystadleuaeth Spelling Bee 2011 Llwybrau at Ieithoedd Cymru.

• Ffrangeg
Lewis Waters, Ysgol Bassaleg

• Almaeneg
Grace Eickmann, Ysgol David Hughes

• Sbaeneg
Dan Mallett, The Cathedral School

• Cymraeg 2il Iaith
Taylor Hichly, Ysgol Gyfun y Barri
Roedd teimlad o gyffro yn y Rownd Derfynol Genedlaethol wrth i’r cystadleuwyr ddechrau cyrraedd. Roedd nifer o rieni, teidiau a neiniau, athrawon a ffrindiau wedi gwneud yr ymdrech i ddod i gefnogi’r cystadleuwyr; roedd rhai wedi dod â baneri mawr gyda nhw hyd yn oed.

Agorwyd y gystadleuaeth gan Llwybrau Cymru, Ceri James, Cyfarwyddwr CILT Cymru, ac Andy Klom, Pennaeth Swyddfa Comisiwn Ewropeaidd Cymru. Roedd yn falch iawn o gael bod yn rhan o’r gystadleuaeth gyffrous hon, yn enwedig o ystyried bod yr Undeb Ewropeaidd yn hyrwyddo amlieithrwydd.

Cychwynnwyd y gystadleuaeth gyda’r gystadleuaeth Sbaeneg, lle’r oedd dau ddisgybl yn cymryd rhan, a gosodwyd y safon ganddynt heb os nac oni bai. Yna, cynhaliwyd y gystadleuaeth Cymraeg 2il iaith, lle aeth y pedwar cystadleuwyr drwy eu geiriau.

Ffrangeg oedd cystadleuaeth fwyaf y digwyddiad, gydag wyth o ddisgyblion yn cystadlu am bedair gwobr. Sillafodd y cyfan ohonynt yn eithriadol o dda ac ar ddiwedd y gystadleuaeth, cynhaliwyd gêm benderfynu gyffrous, a barodd am oddeutu 15 munud. Yn amlwg, roedd y ddau wedi bod yn adolygu yn ofnadwy o galed ac yn gwybod y rhestr yn drylwyr. Roedd y ddau ddisgybl yn gallu sillafu’n wych, ond dim ond un enillydd oedd yn bosibl.

Yna, roedd yn amser ofnadwy o nerfus i’r pedwar disgybl yn y gystadleuaeth Almaeneg, ond roedd y gynulleidfa yn ymddangos yn fwy nerfus na nhw wrth iddynt sillafu’r geiriau yn eu tro a chau cystadleuaeth y dydd gyda safon yr un mor dda.

Cyflwynwyd y gwobrau gan ein gwesteion VIP; Andy Klom (Comisiwn Ewropeaidd), John Evans (Comisiwn Ewropeaidd) a Maria José Eguskiza (Conserjería de Educación). Noddwyd yr holl fedalau a chwpanau’r pencampwyr gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Hoffem ddiolch i bawb a gymrodd ran yn y gystadleuaeth hon, a hoffem estyn LLONGYFARCHIADAU enfawr i chi oll am eich llwyddiant.

Enillwyr cystadleuaeth y Spelling Bee 2011
Ffrangeg
1st Lewis Waters, Ysgol Bassaleg
2nd Megan Jeffery, Ysgol Bassaleg
3rd Tomos Turtle, Ysgol Botwnnog
4th Lois Aled, Ysgol Bro Morgannwg

Almaeneg
1st Grace Eickmann, Ysgol David Hughes
2nd Joel Patton, Ysgol Bryn Elian
3rd Rhys Davies, Ysgol David Hughes
4th Mathew O’Hanlon-Elms, Ysgol David Hughes

Sbaeneg
1st Dan Mallett, The Cathedral School
2nd John Zhu, The Cathedral School

Cymraeg 2il Iaith
1st Taylor Hichly, Ysgol Uwchradd y Barri
2nd Williams Howells, Ysgol Uwchradd y Barri
3rd Kyle Bates, Ysgol Uwchradd y Barri
4th Lewis Downey, Ysgol Uwchradd y Barri
Lluniau 

rehensive 3rd Kyle Bates, Barry Comprehensive 4th Lewis Downey, Barry Comprehensive   Photos