BLOG GWADD: Laura Rees SLA – Fy Mhrofiad Gydag Ieithoedd

Fy Mhrofiad Gydag Ieithoedd

Laura Rees - Student Languages Ambassador from Cardiff University

Dechreuais ddysgu Ffrangeg a Chymraeg yn yr ysgol uwchradd ac yna Sbaeneg yn y coleg gan wneud TGAU yn y dair iaith ac yna Lefel A mewn Ffrangeg a Sbaeneg. Penderfynais i barhau gydag ieithoedd yn y brifysgol gan astudio BA ag Anrhydedd mewn Ffrangeg a Sbaeneg, r oedd hyn yn cynnwys blwyddyn dramor. Cefais gyfle i astudio Almaeneg am dair blynedd yn y brifysgol ac fe ysgrifennais fy nhraethawd hir mewn Ffrangeg ac Almaeneg.

Treuliais yr haf cyntaf o fy mlwyddyn dramor yn Munich yn yr Almaen mewn ysgol ieithoedd. Fel rhan o fy nghwrs, treuliais fy mlwyddyn Erasmus yn Territoire de Belford, France-Comté yn Ffrainc fel cynorthwyydd iaith i’r Cyngor Prydeinig.

Mae’n rhaid i mi gyfaddef, roedd y profiad hwn yn llawn heriau ond dyma yw’r un mwyaf gwerth chweil i mi erioed ei brofi. Fy mhrif nod oedd gwella fy sgiliau iaith ac ehangu fy nealltwriaeth o ddiwylliant Ffrainc tra’n byw yn annibynnol mewn gwlad dramor. Penderfynais dreulio fy mlwyddyn dramor yn Ffrainc gan fod yr iaith wedi fy ysbrydoli cymaint ac yn un sydd wedi rhoi’r mwyaf o foddhad i mi wrth ei dysgu.  Roeddwn wedi penderfynu mynd i ranbarth France-Comté yn Ffrainc er mwyn i mi gael gwell gyfle i ymarfer fy Almaeneg yn ogystal a Ffrangeg. Roedd hefyd yn golygu y byddai’n llawer haws ac ymarferol i mi deithio i weddill Ewrop.

Tra’n teithio fe wnes i ymweld a prif ddinasoedd yr Almaen a’r Swistir gan brofi pob math o wahanol ddiwylliannau gan gynyddu fy nealltwriaeth o wahanol bobl a gwledydd.  Treuliais gweddill yr ail haf yn astudio yn Valencia, Sbaen am dri mis cyn dychwelyd i Gaerdydd i gwblhau fy ngradd. Cefais cymaint o foddhad yn cwrdd a g wahanol bobl o wahanol gefndiroedd.

Yn ystod yr haf diwethaf, cefais y cyfle i wneud profiad gwaith gyda CILT Cymru (y ganolfan genedlaethol ar gyfer ieithoedd)  a bu’n siawns i mi ddefnyddio fy sgiliau iaith. Fe wnes i greu proffiliau ar gyfer busnesau rhyngwladol o Gymru sy’n defnyddio ieithoedd tramor yn gyson o fewn eu gwaith. Roedd hyn yn agoriad llygaid i mi weld fod sgiliau iaith o fudd i sawl sector.

Rwyf wrthi yn astudio gradd Meistr mewn Busnes Gweinyddol ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae’r cwrs yn cynnig y rhaglen ‘Ieithoedd i Bawb’ sy’n annog myfyrwyr i astudio ieithoedd gyda’i cwrs busnes. Rwyf wedi penderfynu i ddechrau dysgu Cymraeg eto.

Does dim byd gwell na’r teimlad o allu cyfathrebu gyda rhywun mewn iaith arall. Er fod ieithoedd yn gallu bod yn anodd i’w dysgu, mae’r mwynhad a’r boddhad o wneud hyn yn ffantastig. Mae dysgu ieithoedd yn rhoi’r gallu i berson weld gwlad dramor trwy lygaid rhywun brodorol ac yn hynod o fanteisiol yn y byd gwaith. Maent yn agor cymaint o ddrysau, yn creu cyfleoedd fel teithio neu gweithio dramor, cwrdd a phobl newydd, adeiladu rhwydweithiau a chyfeillgarwch. Mae’r byd yn fawr ac mae profi i fi fy hun nad yw pawb yn medru siarad Saesneg yn agoriad llygaid. Does dim angen bod yn rhugl er mwyn profi manteision o gael sgiliau iaith. Un o’r pethau gorau am ddysgu iaith arall yw’r cyfle i brofi ac o fod yn rhan o ddiwylliant newydd. Mae’n gyfle i chi fod yn rhan ohono a gwerthfawrogi’r gwahaniaethau yn ogystal a gweld y tebygrwydd. Rwyf mor falch fy mod yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu mewn iaith arall.

 

– Laura Rees SLA