Spelling Bee 2016/17

Rydym yn falch i gyhoeddi y bydd Cystadleuaeth Genedlaethol y Spelling Bee yn rhedeg eto yn y flwyddyn academaidd 2016/17. Mae’r cofrestriadau bellach ar agor yma. Gweler isod y dyddiadau allweddol:

Digwyddiad Dyddiad
Lansiad Spelling Bee 26/09/16
Dyddiad cau – cystadleuaeth dosbarth 16/12/16
Dyddiad cau – rownd 1 yr ysgol 17/02/17
Dyddiad cau – rownd derfynol yr ysgol 07/04/17
Rownd derfynol genedlaethol i’w gadarnhau

Eleni, mae’r rhestr geiriau wedi cael ei ostwng o 200 i 100 o eiriau er mwyn annog mwy o gyfranogiad. Rydym yn y broses o ddiweddaru ein gwefan a meddalwedd y Spelling Bee, felly yn y cyfamser gweler isod y rhestr geiriau newydd ar gyfer cam un mewn pob iaith.
All Langs – Stage 1_Pob Iaith – Cyfnod 1