Sut Y Gall Meddwl Yn Fyd-Eang Wella Eich Ysgol: Adroddiad gan Y Cyngor Prydeinig

Dros y blynyddoedd diwethaf cynhaliwyd nifer fawr o astudiaethau ar effaith gwaith addysg rhyngwladol o fewn ysgolion y DU. Mae’r llyfryn hwn, cyhoeddwyd gan y Cyngor Prydeinig, yn defnyddio’r gwaith ymchwil hwnnw i ddangos sut yn union y profwyd bod y rhaglenni hyn yn gwella llythrennedd a dysgu, yn helpu datblygiad personol athrawon ac yn bodloni gofynion arolygu.

Rydynt wedi cynnwys uchafbwyntiau o 26 o astudiaethau ymchwil ledled y DU, gyda 22 o’r rheini o’r bum mlynedd ddiwethaf, gan ganolbwyntio ar ysgolion, athrawon, dysgwyr a’r gymuned.

Y Cyngor Prydeinig oedd yn gyfrifol am gyflawni rhywfaint o’r gwaith ymchwil, ond mae hefyd yn defnyddio cyfeiriadau helaeth gan gyrff annibynnol megis Y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg (SCYA) ac Athrofa Addysg Prifysgol Llundain. Ceir rhestr lawn o’r astudiaethau ar dudalen 18, a chyfeirir at ffynonellau drwy gydol y llyfryn hwn.

BC Cymraeg