Teithwyr Ewropeaidd i Gymru, 1750-2010

Mae teithwyr Ewropeaidd wedi dod i Gymru am wahanol resymau: o rai’n chwilio am hafan ramantaidd, i ysbiwyr diwydiannol yn y cyfnod Fictoraidd a ffoaduriaid o’r Almaen dan y Natsïaid. Gan ddefnyddio teithwyr unigol fel astudiaethau achos, mae’r prosiect tair blynedd yn edrych ar destunau y tu hwnt i ysgrifennu taith Saesneg. Mae’r prosiect hefyd yn agor llwybrau newydd drwy helaethu’r diffiniad o deithwyr i Gymru. Yn ogystal â theithwyr traddodiadol a ddaeth i ddibenion hamdden, ysgolheictod neu fasnach, bydd y prosiect hefyd yn cynnwys gweithiau gan alltudion a ffoaduriaid Ewropeaidd yng Nghymru.

Mae ‘Teithwyr Ewropeaidd i Gymru’ yn brosiect ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a Phrifysgol Abertawe, o dan nawdd yr AHRC.

Mae blog y prosiect yn fywiog ac yn rhannu straeon gan deithwyr o gyfandir Ewrop am eu hymweliadau â Chymru (http://etw-teg.tumblr.com) Mae gennym hefyd gronfa-ddata o dros 250 testun sy’n cynnig manylion am ddisgrifiadau o Gymru gan deithwyr o gyfandir Ewrop o ganol y ddeunawfed ganrif ymlaen (http://etw.bangor.ac.uk). Mae’r gronfa-ddata hefyd yn plotio ar fap y lleoedd by bu’r teithwyr yn ymweld â hwy, ac yn cynnwys dolen i fersiwn digodol o lawer o’r testunau gwreiddiol sydd ar gael yn rhad ac am ddim ar y we.

 

Gwefan a chronfa ddata: http://etw.bangor.ac.uk/

Trydar: @EwropiGymru

Tumblr: http://etw-teg.tumblr.com

Facebook: https://www.facebook.com/TeithwyrEwropeaiddIGymruEuropeanTravellersToWales