Tîm Llysgenhadon Iaith Ysgol y Coed Duon

Ar ddiwedd 2017, derbyniodd tîm Llysgenhadon Iaith Ysgol Gyfun y Coed Duon y newyddion eu bod wedi ennill gwobr tîm y flwyddyn Llwybrau at Ieithoedd Cymru 2016/17.

Dyfarnwyd y wobr i dîm Ysgol y Coed Duon o ganlyniad i’w ymrwymiad arbennig wrth hyrwyddo astudio Ieithoedd Tramor Modern yn yr ysgol.  Maent wedi llwyddo i hyrwyddo ieithoedd nid yn unig yn yr ysgol trwy gynnal clybiau allgyrsiol, rhoi cyflwyniadau a llunio hysbysfyrddau, ond hefyd trwy gynorthwyo athrawon blwyddyn 6 mewn ysgolion cynradd lleol.

O’r chwith i’r dde: Llysgenhadon Iaith Ysgol y Coed Duon yn gwneud cyflwyniad Ffrangeg i flwyddyn 6, y tîm yn coginio crêpes ar gyfer noson agored, cardiau Nadolig amlieithog, gweithio gyda blwyddyn 6, y tîm Llysgenhadon Iaith yn derbyn y wobr oddi wrth dîm Llwybrau at Ieithoedd Cymru a’u prifathro Ravi Pawar.

Canmoliaeth oddi wrth y panel beirniadu a’u hathrawon:

Maent yn glod i’r ysgol, ac rwyf yn gwerthfawrogi’r gwaith ardderchog y maent yn ei wneud.  Mae’n yn llwyr haeddu’r gymeradwyaeth hon. – Ravi Pawar, Prifathro Ysgol y Coed Duon.

Syniadau gwirioneddol greadigol a chyfranogiad eang iawn – gwych!  Mae’n braf bod gennych gefnogaeth eich prifathro.– Stephen Turkington, Comisiwn Ewropeaidd

Mae’r Llysgenhadon Iaith yn rhedeg clwb Ffrangeg i flwyddyn 7, yn cynorthwyo gyda’r Spelling Bee a Francovision…Maent hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau yn y gymuned ehangach trwy wneud gwaith gwirfoddol. Mae’r tîm Llysgenhadon Iaith yn drefnus a gweithgar. Maent yn gweithio yn arbennig o dda gyda’r adran ITM ac yn meddu ar enw da o fewn yr ysgol. Ariane Laumonier, Alliance Française de Cardiff

 

Gwobr Llysgenhadon Iaith: ymweld â BBC Cymru

Ar y 14eg Mawrth, 2018, derbyniodd Ysgol y Coed Duon wobr am eu gweithgareddau ysbrydoledig fel llysgenhadon iaith, gan ymweld â Chanolfan Ddarlledu BBC Cymru yn Llandaf gan ddysgu mwy am fanteision siarad nifer o ieithoedd ym myd gwaith.

Cafodd y disgyblion y cyfle i fod yn gynulleidfa i gyfweliad rhwng Nia M Davies, Pennaeth Dysgu’r BBC â Bethan Rhys Roberts, Uwch Newyddiadurwr Darlledu am ei thaith gyrfa ieithyddol a sut mae medru siarad nifer o ieithoedd wedi ei chynorthwyo.  Cafodd y disgyblion y cyfle i holi cwestiynau i Bethan hefyd.  Yna, cawsant daith o gwmpas y stiwdio a chyfle i ddefnyddio technoleg arloesol sy’n datblygu megis clustffonau VR a chamerâu 360.

Diolch i Nia M Davies, Bethan Rhys Roberts, Anna Santiago a chydlynydd Llwybrau at Ieithoedd Cymru, Meleri Jenkins, ac Alison Hughes yn flaenorol, am drefnu’r digwyddiad.

Y tîm yn stiwdio’r BBC gyda Bethan Rhys Roberts

Llongyfarchiadau mawr i Dîm Llysgenhadon Iaith Ysgol y Coed Duon!