Cymru, Ewrop a’r Byd

Hoffai Llwybrau at Ieithoedd Cymru tynnu eich sylw at ddigwyddiad cyffrous sy’n cael ei gynnal ddydd Llun, Mehefin 27, 10yb – 2yp ym Mhrifysgol Bangor.

Bydd y ffair ac arddangosfa undydd hwn, sydd YN RHAD AC AM DDIM, hefyd yn cynnig amrywiaeth o sesiynau gwybodaeth a gweithdai ar gyfer pobl ifanc 14-16 mlwydd oed, gan gynnwys gemau, dawns, gyrfaoedd, sesiynau blasu iaith a gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn ag astudio a gweithio yng Nghymru neu dramor. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, a bydd yn cynnwys cinio a phaned.

Gweithdai (3 gweithdy/disgybl):

Ieithoedd a Gyrfaoedd: ydych chi wedi ystyried sut y gallech ddefnyddio ieithoedd? Bydd y sesiwn rhyngweithiol hwn yn dangos yr ystod eang o bosibiliadau fydd ar gael os benderfynwch chi ddysgu rhagor o ieithoedd. Cyflwynir gan Signature Leather & Llysgenhadon Ieithoedd.

Yr UE a Chyfleoedd i Chi: gweithdy rhyngweithiol yn ymwneud â’r Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys cyflwyniad i raglen lleoliadau gwaith yr UE, a chwis hwyliog gyda gwobrau.

Cyflwynir gan Europe Direct Wrecsam.

Y Gêm Baru: gweithiwch mewn timau i geisio paru brandiau â gwledydd. Dysgwch am bwysigrwydd ieithoedd ym myd busnes. Cyflwynir gan Goethe Institut.
Dawns Tsieineaidd: os ydych yn dda am ddawnsio ai peidio, byddwch yn mwynhau’r sesiwn blasu hwn. Ymunwch yn yr hwyl! Cyflwynir gan goreograffydd Sefydliad Confucius Bangor.
Caligraffeg Tsieineaidd: Chwalwch yr hen chwedlau am Galigraffeg Tsieineaidd! Dewch i roi cynnig ar ysgrifennu â brwsh, ac ysgrifennwch eich enw mewn Tsieinëeg. Cyflwynir gan Sefydliad Confucius Bangor.
Gemau Iaith: tri gweithdy rhyngweithiol sy’n cynnig cyfle i ddisgyblion ymarfer Almaeneg, Eidaleg a Sbaeneg. Cyflwynir gan fyfyrwyr o Brifysgol Bangor.
Sesiynau Blasu Iaith: beth am roi cynnig ar iaith newydd a gweld faint y gallwch ei ddysgu mewn cyfnod byr? Dewiswch Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg neu/a Tsieinëeg a dechreuwch sgwrsio! Cyflwynir gan Sefydliad Confucius Bangor (Tsieinëeg) a thiwtoriaid Prifysgol Bangor (Almaeneg, Eidaleg a Sbaeneg).

Os hoffech chi gofrestru’n bersonol neu gofrestri ar ran grŵp o rieni a disgyblion, cysylltwch â Llwybrau at Ieithoedd Cymru Gogledd Cymru drwy e-bost: r.chapela@bangor.ac.uk .

Mae llefydd yn brin ac felly fe’u dyrennir ar sail y cyntaf i’r felin. Uchafswm o 40 disgybl o bob ysgol. Wrth gofrestru, gofynnir i chi ddewis pa seminarau yr hoffech eu mynychu. Mae’n rhaid cofrestru erbyn dydd Llun 20 Mehefin 2016.

Fe gaiff lluniau eu tynnu drwy gydol y digwyddiad i’w defnyddio at ddibenion hyrwyddo. Gwnewch yn sicr eich bod wedi cael caniatâd priodol gan rieni. Rhowch wybod i ni ar ddechrau’r diwrnod os nad ydych yn dymuno inni dynnu llun ohonoch.

Rwy’n gobeithio’n fawr y byddwn yn cael y cyfle i’ch croesawu i’r digwyddiad hwn.