Wythnos Ieithoedd yn Ysgol John Bright (17/07/2013)

Yn dilyn llwyddiant llynedd, fe wnaeth Ysgol John Bright gynnal ‘wythnos ieithoedd’ yn ystod wythnos ola’r tymor ar gyfer disgyblion y Fagloriaeth Gymreig ym mlwyddyn 12. Roedd modd i’r disgyblion ddewis pa iaith yr oeddent am ddysgu yn ystod yr wythnos gan gynnwys Sbaeneg, Eidaleg ac Iaith Arwyddion. Dau fyfyriwr drydedd flwyddyn ym Mangor, Stephanie Hanies a Lewis Davies, oedd yn gyfrifol am ddysgu Sbaeneg i’r disgyblion  a dysgwyd Eidaleg gan Maria Cristina Seccia sy’n fyfyrwraig ôl-raddedig o Fangor a Susie Turnbull sy’n fyfyrwraig yn eu blwyddyn olaf ym Mangor.  Dysgwyd yr ieithoedd drwy amrywiaeth o gyfryngau gan gynnwys caneuon, gemau a thaflenni gwaith. Ar y diwrnod olaf, fe wnaethant baratoi bwyd o wledydd penodol ac yn y prynhawn roedd cyfle iddynt arddangos yr hyn a ddysgwyd drwy roi perfformiad cabare o’u dewis. Roedd y rhain yn cynnwys ‘Raining Men’ mewn Iaith Arwyddion, anthem genedlaethol yr Eidal, fersiwn Eidalaidd o ‘Countdown’ ac adroddiad newyddion Sbaeneg! Fe wnaeth yr athrawon a’r disgyblion fwynhau gymaint â’i gilydd ac roedd yn wych gweld cymaint o bobl ifanc yn gyffrous am yr hyn y gwnaethant lwyddo dysgu mewn wythnos.