Spelling Bee Final 2019
Spelling Bee Final 2019

Gwobr PLA Award
Gwobr PLA Award

Tîm Llysgenhadon Iaith y Flwyddyn 2017/18 o Ysgol Gyfun Plasmawr / The PLA team of the year 2017/18 from Ysgol Gyfun Plasmawr

PLA AWARD 2018/19 

Dosbarthiadau Meistr Lefel A Adnoddau Ffilm / Routes Cymru A-Level Masterclasses

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru a’i phrifysgolion partner yn cynnig cyfres o weithdai diwylliannol i fyfyrwyr Lefel A. Lluniwyd y gweithdai i gefnogi cyflwyno’r cwricwlwm Ieithoedd Tramor Modern (ITM) / Routes into Languages Cymru and partner universities are offering a series of film and literature workshops to A level students. The workshops are designed to support delivery of the Modern Foreign Language (MFL) curriculum

Adnoddau/Resources

Routes into Languages Cymru / Llwybrau at Ieithoedd Cymru

To find out more about Routes Cymru, watch our new promotional video! / I gael rhagor o wybodaeth am Llwybrau Cymru, gwyliwch ein fideo hyrwyddo newydd!

Watch / Gwylio\’r fideo