Croeso

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn brosiect allgymorth cenedlaethol sy’n hyrwyddo gwelededd, defnydd a phroffil ieithoedd mewn ysgolion ar draws Cymru.  

Nod Llwybrau at Ieithoedd Cymru yw cyflwyno rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau cyfoethogi disgybl-ganolog, gan gydweithio’n agos gydag ysgolion uwchradd a chynradd yng Nghymru.