Cardiff University Economic and Social Sciences Research Council (ESRC) Doctoral Studentship: Global Language-Based Area Studies

Ysgoloriaeth Ddoethurol Cyngor Ymchwil Economaidd a Gwyddorau Cymdeithasol (ESRC) Prifysgol Caerdydd  Astudiaethau Ardal Byd-eang Seiliedig ar Iaith Mae Ysgol Ieithoedd Modern ac Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP Cymru) ESRC Cymru yn gwahodd