Spelling Bee Final 2018
Spelling Bee Final 2018

Cliciwch yma i weld lluniau o’r dydd./ Click here to see the photos (Matthew Horwood Photography)

Cliciwch yma / Click here

Routes into Languages Cymru / Llwybrau at Ieithoedd Cymru
Routes into Languages Cymru / Llwybrau at Ieithoedd Cymru

To find out more about Routes Cymru, watch our new promotional video! / I gael rhagor o wybodaeth am Llwybrau Cymru, gwyliwch ein fideo hyrwyddo newydd!

Watch / Gwylio\’r fideo

Dosbarthiadau Meistr Lefel A Adnoddau Ffilm / Routes Cymru A-Level Masterclasses
Dosbarthiadau Meistr Lefel A Adnoddau Ffilm / Routes Cymru A-Level Masterclasses

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru a’i phrifysgolion partner yn cynnig cyfres o weithdai diwylliannol i fyfyrwyr Lefel A. Lluniwyd y gweithdai i gefnogi cyflwyno’r cwricwlwm Ieithoedd Tramor Modern (ITM) / Routes into Languages Cymru and partner universities are offering a series of film and literature workshops to A level students. The workshops are designed to support delivery of the Modern Foreign Language (MFL) curriculum

Adnoddau/Resources

Gwobr PLA Award
Gwobr PLA Award

Tîm Llysgenhadon Iaith y Flwyddyn 2016/17 o Ysgol Gyfun y Coed Duon / The PLA team of the year 2016/17 from Blackwood School

PLA AWARD 2017/18