Llwybrau at Ieithoedd Cymru / Routes into Languages Cymru –

Blas ar Iaith / Language Feast 

Dewch i brofi ieithoedd a diwylliannau yn ein Gwledd, a gweld sut y gall siarad iaith arall eich galluogi i gael y budd mwyaf o’ch gyrfa yn y dyfodol. Bon appétit!

Come and taste languages and cultures in our Feast, and experience how speaking another language can enable you to get the most out of your future career. Enjoy your meal!


1 Gorffennaf 2019, 10yb – 2yp / 1 July 2019, 10am-2pm 

Pryfisgol Bangor / Bangor University

More information and registration are available at https://bit.ly/2KarZMg