Digwyddiadau

*DIWEDDARIAD – Digwyddiadau Llwybrau at Ieithoedd Cymru 2020-21*

Yn sgil y pandemig bydeang a rheoliadau cadw pellter cymdeithasol Llywodraeth Cymru, rydym wrthi ar hyn o bryd yn addasu ein gweithgareddau a byddwn yn cynnal ein digwyddiadau yn ddigidol/rhithwir yn ystod y flwyddyn academaidd 2020-21. Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf am ein gweithgareddau dilynwch ni ar Twitter neu ymwelwch a’n tudalen Facebook .

See the source imageMae Llysgenhadon Iaith Disgyblion (PLAs)
Cofrestrwch yma:
https://bit.ly/39tDTNQ