Digwyddiadau 2021-22

Rydym wrthi yn trefnu cyfres o weithgareddau a digwyddiadau cyffrous ar gyfer ysgolion yn 2021-22. Bydd y manylion yn cael eu hychwanegu isod pan fyddant wedi eu cadarnhau. I dderbyn y newyddion diweddaraf am ein gweithgareddau dilynwch ni ar Twitter, ymwelwch a’n tudalen Facebook, neu tanysgrifiwch i’n Rhesetr Bostio.

Hyfforddiant Llysgenhadon Iaith mewn Ysgolion (PLA) 2021-22
Mamiaith, Ail Iaith
This image has an empty alt attribute; its file name is image.pngDosbarthiadau Meistr UG/Uwch 2022
Gwneud Cais ar gyfer Sesiwn gyda’n Llysgenhadon Iaith mewn Prifysgol
Cofrestru Spelling Bee 2021-22