Disgrifiad Rôl

LLYSGENNAD IAITH – DISGYBL

DISGRIFIAD RÔL

 

TEITL Y RÔL: Llysgennad Iaith – Disgybl
YN CYNRYCHIOLI: Eich ysgol

YN GYFRIFOL I:

Pennaeth yr Adran Ieithoedd
LLEOLIAD: Eich Ysgol

Prif bwrpas y rôl

Cynorthwyo’r adran ieithoedd tramor er mwyn:

 • Codi proffil yr adran.
 • Rhannu gwybodaeth am bwysigrwydd sgiliau ieithoedd tramor ar gyfer gwaith a bywyd.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Cefnogi’r adran ieithoedd i wireddu cyfres o ddigwyddiadau
 • Cyflwyno gwybodaeth mewn dosbarthiadau/gwasanaethau
 • Creu arddangosfeydd pwrpasol yn yr ysgol ac ar gyfer digwyddiadau megis ffeiriau gyrfaoedd, diwrnodau agored a nosweithiau rhieni.
 • Rhannu newyddion am eich gwaith gyda cymdeithas yr ysgol gyfan a swyddogion Llwybrau Cymru

MANYLION PERSONOL

Sgiliau a Gallu

 • Sgiliau cyfathrebu – Y gallu i roi a derbyn gwybodaeth yn glir
 • Sgiliau cyflwyno – Y gallu i gyflwyno gwybodaeth, mynegi safbwynt a dwyn perswâd
 • Sgiliau tîm – Y gallu i gydweithio fel rhan o grŵp
 • Dibynadwyaeth
 • Prydlondeb

Gofynion

 •  Brwdfrydedd dros ieithoedd – Dylai disgybl sy’n Llysgennad Iaith fod yn frwd iawn dros astudio ieithoedd.