Llysgenhadon Iaith Prifysgol 2021-22

Mae ein Llysgenhadon Iaith Prifysgol yn ôl!

Myfyrwyr cyfredol mewn prifysgolion yng Nghymru sy’n astudio ieithoedd modern ochr yn ochr ag ystod eang o gyrsiau eraill yw Llysgenhadon Iaith Prifysgol Llwybrau at Ieithoedd Cymru. Cant eu hyfforddi i gynnal sgyrsiau ysgogol a sesiynau ar gyfer ysgolion uwchradd a chynradd yng Nghymru.

Byddwn yn hyfforddi tîm newydd o Lysgenhadon Iaith Prifysgol ym mis Hydref 2021. Byddant yna ar gael i gefnogi eich dosbarthiadau ar ôl hanner tymor Hydref. Er mwyn gwneud cais am sesiwn, cwblhewch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad â chi i drefnu. NODER: Mae’r gefnogaeth hon ar gyfer ysgolion yng Nghymru yn unig a bydd ein Llysgenhadon ar gael yn ystod dyddiadau eu tymor prifysgol yn unig.

SLA Support Registration 2021-22

Os hoffech ragor o wybodaeth am ein cynllun Llysgehnadon Iaith Prifysgol, yna cysylltwch â ni yn uniongyrchol: info@routesintolanguagescymru.co.uk.