Llysgenhadon Iaith Prifysgol 2023-24

Mae ein Llysgenhadon Iaith Prifysgol yn ôl!

Yn hwyrach yn ystod y tymor byddwn yn hyfforddi tîm newydd o Fyfyrwyr Llysgenhadon Iaith mewn prifysgolion yng Nghymru. O fis Tachwedd 2023, bydd ein Myfyrwyr Llysgenhadon Iaith newydd ar gael i gyflwyno sesiynau ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd. 

Mae ein Llysgenhadon Iaith Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn fyfyrwyr presennol sydd yn astudio ystod eang o gyrsiau eraill ar y cyd efo ieithoedd modern o fewn prifysgolion yng Nghymru. Mae ein myfyrwyr llysgenhadon iaith wedi’u hyfforddi i roi cyflwyniadau ar eu teithiau iaith bersonol, yn ogystal â sesiynau ar yr amrywiaeth eang o sgiliau a llwybrau sydd ar gael i ddisgyblion wrth ddysgu iaith newydd. Byddant hefyd yn gallu cynnig sesiynau blasu iaith yn eu hiaith ddewisol. 

Gofynnwn yn garedig i chi gyflwyno ceisiadau am sesiynau gydag ein myfyrwyr erbyn 17/11/23. Bydd hyn yn ein galluogi i ni sicrhau bod eich ceisiadau yn cael eu prosesu mewn pryd i dderbyn sesiwn yn ystod tymor yr hydref. 

Bydd ail ddyddiad yn cael ei ryddhau yn hwyrach yn y flwyddyn ar gyfer ceisiadau myfyrwyr llysgenhadon iaith ystod tymor y gwanwyn. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am ein sesiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni. 

I wneud cais am sesiwn gydag un o’n myfyriwr llysgennad iaith, llenwch y ffurflen isod: 

SLA Support Registration Form 2023-24

SLA Support Registration Form 2023-24

Pa fath o sesiwn hoffech chi? / What type of session would you like?
Sut hoffech i’r sesiwn gael ei chynnal? / How would you like the session to be delivered?
Cyfrwng iaith y sesiwn / Delivery language:
A fyddech chi’n hapus i ni gysylltu â chi gyda gwybodaeth am ein digwyddiadau/gweithgareddau yn y dyfodol? / Would you be happy for us to contact you with information of our future activities / events?

NODER: Mae’r gefnogaeth hon ar gyfer ysgolion yng Nghymru yn unig a bydd ein Llysgenhadon ar gael yn ystod dyddiadau eu tymor prifysgol yn unig.

Hysbysiad Diogelu Data: Pan fyddwch yn cofrestru, cedwir eich data un unol â’n Hysbysiad Diogelu Data. Byddwn yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych un unol â rheoliadau diolgelu data.

Os hoffech ragor o wybodaeth am ein cynllun Llysgehnadon Iaith Prifysgol, yna cysylltwch â ni yn uniongyrchol: info@routesintolanguagescymru.co.uk.