Llysgenhadon-Myfyrwyr

Myfyrwyr cyfredol mewn prifysgolion a cholegau chweched dosbarth yw Myfyrwyr a Myfyrwyr Chweched Dosbarth sy’n Llysgenhadon Iaith ac maent yn astudio amrywiaeth eang o gyrsiau prifysgol ochr yn ochr gyda iaith fodern.

Yn anffodus ni fydd modd i’n Llysgenhadon Iaith Prifysgol i gynnal sesiynau wyneb i wyneb mewn ysgolion yng Nghymru eleni, er hyn, os hoffech drafod unrhyw gefnogaeth y gall ein llysgenhadon ei gynnig i chi, yna cysylltwch â ni yn uniongyrchol: info@routesintolanguagescymru.co.uk.

NODER: Mae’r gefnogaeth yma ar gyfer ysgolion yng Nghymru yn unig.