Amdanom

Prosiect allgymorth cenedlaethol yw Llwybrau at Ieithoedd ​​Cymru sy’n  hyrwyddo gwelededd, defnydd a phroffil ieithoedd mewn ysgolion yng Nghymru.  

Ariennir y prosiect gan bum Prifysgol yng Nghymru, y Consortia Addysg Rhanbarthol a’r Cyngor Prydeinig.

Yn rhan o rwydwaith ehangach yn y DU o dan ofalaeth yr UCML, ers 2016 mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru wedi gweithredu fel prosiect dau hwb – un ym Mhrifysgol Caerdydd a’r llall ym Mhrifysgol Bangor – gyda dau gydlynydd prosiect wedi eu lleoli yn Ysgolion Ieithoedd y ddwy brifysgol hynny i gydlynu gweithgareddau’r prosiect.

Cynyddu gwelededd a hyrwyddo’r manteision o ddysgu ieithoedd sydd wrth wraidd yr hyn a wnawn yn Llwybrau at Ieithoedd Cymru. Mae hyfforddi disgyblion cynradd, uwchradd a myfyrwyr addysg uwch fel Llysgenhadon Iaith yn un o’n prif weithgareddau a mae cyfraniad Llysgenhadon Iaith Llwybrau at Ieithoedd Cymru ar bob lefel yn allweddol wrth godi proffil ieithoedd ac amrywiaeth ieithyddol eu hysgolion a’u cymunedau lleol. Rydym hefyd yn cynnig rhaglen o weithgareddau amrywiol a digwyddiadau dros Gymru gyfan, ac ar hyn o bryd yn addasu ein gweithgareddau i fod yn rai digidol. Ewch i’n tudalen ddigwyddiadau am fwy o wybodaeth.


Cyfarfod â’r Tîm

Nazaret Perez-NietoMegan Harries Meleri JenkinsRubén Chapela Lucy Jenkins   Kate RobertsSusanne Arenhovel
Cyfarwyddwr AcademaiddCydlynydd Prosiect – De Cymru (Cyfnod mamolaeth) Cydlynydd Prosiect – De CymruCydlynydd Prosiect – Gogledd CymruRheolwr
Rhaglen
Cynorthwyydd GweinyddolDatblygwr Pecyn Cymorth Cynradd