Pwy ydym ni?

Dr Liz Wren-Owens – 2019-presennol: Cyfarwyddwr Academaidd Llwybrau at Ieithoedd Cymru

Meleri Jenkins
Cydlynydd Prosiect – De Cymru
JenkinsMH@cardiff.ac.uk
029 20874586

AALl: Blaenau Gwent; Bont ar Ogwr; Caerffili; Caerdydd; Sir Gaerfyrddin; Morgannwg; Merthyr Tydfil; Sir Fynwy; Castell-nedd Port Talbot; Casnewydd; Sir Benfro; Rhondda Cynon Taf; Abertawe; Torfaen

Ysgrifennwch ataf yn Gymraeg neu Saesneg / Please write to me in Welsh or English

SONY DSC

Rubén Chapela
Cydlynydd Prosiect – Gogledd Cymru
r.chapela@bangor.ac.uk
01248 382099

AALl: Ynys Môn; Ceredigion; Conwy; Sir Ddinbych; y Fflint; Gwynedd; Powys; Wrecsam

Ysgrifennwch ataf yn Gymraeg neu Saesneg / Please write to me in Welsh or English.

Kate Barber Rheolwr Ymgysylltu a Rhyngwladol, Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd

BarberKL@cardiff.ac.uk

+(44) 029 208 70881

Kimberly Field Cynorthwydd Gweinyddol Llwybrau at Ieithoedd Cymru

FieldK2@cardiff.ac.uk / info@routesintolanguagescymru.co.uk