Arwyr Ieithoedd Rhyngwladol 2023-2024

Rydym yn gweithio ar y digwyddiad hwn ar hyn o bryd, a byddwn yn diweddaru’r dudalen yn fuan gyda manylion am flwyddyn academaidd 2023-24. Cadwch lygad barcud ar ein gwefan a thudalennau cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau rheolaidd. 

Dyma ein cynllun llysgenhadon ar gyfer lefel cynradd. Mae disgyblion ym mlwyddyn 5 yn cael eu hyfforddi i fod yn arwyr ieithoedd rhyngwladol a nhw yw llais ieithoedd rhyngwladol yn eu hysgolion.

Hysbysiad Diogelu Data: Pan fyddwch yn cofrestru, cedwir eich data un unol â’n Hysbysiad Diogelu Data. Byddwn yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych un unol â rheoliadau diolgelu data.