Dosbarthiadau Meistr 2024

Dosbarthiadau Meistr

Mae sesiynau ffrydio byw o’r dosbarthiadau meistr yn digwydd ym mis Mawrth am 3 wythnos. Bydd sesiynau ar gael ar gyfer Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg yn ymdrin â thema, llyfr a ffilm o faes llafur UG a Safon Uwch CBAC ar gyfer pob pwnc.

Mae bob sesiwn yn cael ei gyflwyno gan ddarlithydd o un o’n prifysgolion partner: Prifysgol Caerydd, Abertawe, Aberystwyth a Phrifysgol Bangor. 

Cliciwch yma i gofrestru ac i weld y rhaglen llawn o’r sesiynau.  

Noder: Byddwch yn derbyn y ddolen er mwyn ymuno â’r weminar yn nes at ddyddiad y dosbarth meistr.

Sesiynau wedi eu recordio

Mae recordiadau o ddosbarthiadau meistr o flynyddoedd blaenorol hefyd ar gael i wneud cais amdanynt trwy’r arolwg.

Gofynnwch am recordiad yma.

Dyddiad Cau: 26 Ebrill.